Efter att alla var överens på årsmötet, som hölls av Ramsdals ekonomiska förening, har utbyggnaden av reningsverket kommit igång.

- Det gör att området här blir mer attraktivt att bo
i och det kan locka fler åretruntboende, säger Roland Johansson som är projektledare. Idag är reningsverket ett mekaniskt-kemiskt verk vilket innebär att man inte får bort allt fosfor och kväve. Det är därför det ska bli biologiskt vilket kommer att öka reduceringen av de skadliga ämnena.

Utsläppen måste minska
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter måste hälften av kväveutsläppen elimineras och minst 90 procent av fosforutsläppet försvinna.

- Om man inte reducerar dessa ämnen kommer naturen och vattnet lida av övergödning, säger Karl-Erik Stober som är ordförande i Ramsdals ekonomiska förening.

Tre etapper
Övergödning betyder att växligheten blir för rik och minskar syretillförseln
i vattnet.

- Det är skadligt för både djur och natur.

Byggnationen kommer att ske i tre etapper. Först ska reningsverket bli större.

Sedan renoveras avloppsnätet och läggs om. Till sist ska VA-nätet byggas ut för de 81 fastigheter som ännu inte är anslutna.

Det är ett omfattande arbete men beräknas vara helt färdigt inom tre år. För att kunna genomföra ombyggnaden har man sökt pengar från olika instanser.

- Kommunen, länsstyrelsen och Kustlandet har varit med och bidragit. Totalt har vi 14 miljoner
i budgeten.

Både Roland Johansson och Karl-Erik Stober ser mycket positivt på att ombyggnaden har kommit igång.

De menar att detta är en del av landsbygdsutvecklingen.

- Det blir mer attraktivt att bo här och det lockar många åretruntboende.

I dagsläget finns det 349 fastigheter och 60 av dessa är åretruntboende. Roland Johansson och Karl-Erik Stober hoppas att den siffran kommer att öka efter att området har fått vintervatten och avlopp.

- Ramsdals boende vinner på det här. Värdet på fastigheterna stiger och boende får en utökad byggyta.

- Vi håller också på att planera bredband här ute. Då kommer det verkligen att bli en levande landsbygd.