Det är första gången som Söderköpings kommun genomför en sådan kartläggning av asfalten, enligt Peter Tauberman, driftansvarig för park och gator, kommunens tekniska förvaltning.

– Vi kommer att gå igenom 59 kilometer gator och 32 kilometer gång- och cykelvägar.

Inventeringen omfattar centralorten, Östra Ryd, Västra Husby och Mogata. Däremot inte de vägar som Trafikverket ansvarar för, som E22, Östra Rydsvägen, Kulefallsvägen i Östra Ryd och vägen genom Västra Husby mot Östra Ryd.

Artikelbild

– I Sankt Anna har vi inte heller några gator, och i Bottna har vi bara en grusväg, säger Peter Tauberman.

Anledningen till att kommunen satsar på en inventering av asfaltsbeläggningen är helt enkelt att den är eftersatt.

– Den är dålig på många ställen.

Peter Tauberman nämner några gator inne i Söderköping som han vet är riktigt dåliga: Länsmansgatan, Albogaleden, Björn-, Lo-, Älg-, Ren- och Rådjurstigen samt Lövsångar- och Traststigen.

– Och i Mogata är det jättedåligt.

Det är teknikkonsult-företaget Ramböll som utför själva inventeringen. Asfaltsytorna mäts av med laserinstrument för att man ska kunna avgöra i vilket skick de är. Tjocklek, sprickor, ojämnheter och potthål dokumenteras och slutligen sammanfattas alla fakta i ett protokoll.

– Då utgår vi från det för att se var man först och främst ska sätta in åtgärder. Sedan får vi göra upp en plan för det, säger Peter Tauberman.

Arbetet med inventeringen kommer att starta under senvåren/försommaren och under hösten beräknas det vara färdigdokumenterat och sammanställt.

Vad tror du att resultatet kommer att visa?

– Det är nog ingen upplyftande läsning. Den största delen är dålig.

– Men vi har också gjort i ordning några områden, som Tyketorp och Kullborg, de senaste åren.