Söderköpingsbon Örjan Johansson rapporterar dagarna innan om ett udda fartyg som väntar på att slussas vidare. Han siktade skutan vid Tegelbruket nyligen. När NT stötte på den annorlunda farkosten låg den och skvalpade i Kanalhamnen. Satt möjligen skepparen på Smultronstället?