– Jag vill särskilt lyfta fram vikten av att minnas och hedra alla de som föll offer och drabbades av Förintelsen. Samtidigt vill jag kunna peka på de goda krafterna i samhället, förklarar Jacob Severin.

I Söderköping kommer minnesdagen uppmärksammas med bland annat ett fackeltåg och tal.

– Jag kommer på ett övergripande plan prata om Förintelsen, människovärde och människosyn. Mer specifikt kommer talet kretsa kring ”Aktion T4” som var nazismens eutanasiprogram och som riktades mot människor med funktionsnedsättning, berättar Jacob Severin.

Forum för levande historia är regeringens förlängda arm och jobbar med att öka medvetenheten kring alla brott och mänskliga tragedier som blev konsekvenserna av förintelsen. Men arbetet går också ut på att sprida information om minnesdagen i Sverige. Det gör man bland annat genom arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.

– Vår myndighet har ett nationellt uppdrag, som handlar om att vara verksamma runt om i Sverige. Därför tackade vi ja när vi fick frågan av Söderköpings kommun, säger han.

Representanter från myndigheten har varit på plats i Söderköping under tidigare manifestationer, men det är första gången för Jacob Severin.

– Minnesdagen engagerar många människor. Manifestationer, seminarier, diskussioner, kultur-, informations- och pedagogiska projekt genomförs varje år. Vår ambition är att stimulera olika aktörers arbete och knyta dem närmare varandra, säger han.