En stor majoritet av politikerna i regionstyrelsen vill lägga ned vårdcentralen i Söderköping. Drygt 4 000 har skrivit på protestlistor mot nedläggningsförslaget. Det verkar vara ett stort glapp mellan väljare och politiker i den här frågan. Ett så stort glapp att jag undrar om det kommer få betydelse vid valet 2018? Samtidigt är inte glappet mellan väljare och beslutsfattare en så stor överraskning. Flera undersökningar visar att allt färre medborgare känner någon som är politiker.

Flera röster som jag fått från insidan av politiken säger att man blev överraskad av magnituden av protesterna. Följande kan dock konstateras. Drygt 4 000 underskrifter är i grova drag som om 28 procent av Söderköpings befolkning har reagerat på nedläggningsförslaget. Om 28 procent av Norrköpingsborna hade skrivit under en protestlista hade det handlat om 38 000 personer. Som jämförelse fick namninsamlingen för en folkomröstning om Vrinnevisjukhusets bevarande lite drygt 7 000 underskrifter. Det betraktades som en framgång.

Det är inte val nästa år. Kanske är det därför politikerna vågar ta beslutet just nu? Man vill inte ha någon ny Vrinnevilista? Man hoppas på att väljarna har glömt bort att vårdcentralen försvann? Men ingen vet hur långsinta väljarna är. Missnöje har en tendens att hänga kvar...