– Vi ska anställa två sjukgymnaster och två arbetsterapeuter. Vi hoppas de kan finnas på plats till eller efter sommaren, säger Elisabeth Andersson, chef för sektor vård och omsorg inom Socialförvaltningen.

Tanken är att skapa små grupper, så kallade "hemteam", som hjälper brukarna i hemmet efter deras egna individuella behov. Kommunens syfte är att genomföra rehabilitering i hemmet där en liten grupp med olika specialiteter (hemtjänstpersonal, bidragshandläggare och rehabiliteringspersonal) arbetar efter ett gemensamt mål. Att se till att brukaren snabbare blir bättre. Idén till det här sättet att jobba har förvaltningen fått från Kalmar där kommunen jobbat i flera år med lyckat resultat. Insatsen beräknas kosta runt två miljoner kronor om året.

– Det kommer inte ge någon besparing. Men vi ser att vi kan minska kostnadsutvecklingen på lång sikt. Vi tror att invånarna kan bli mer självständiga även när man befinner sig i äldre åldrar, säger Elisabeth Andersson.

Det nya arbetssättet med "hemteam" kommer införas inom hemtjänsten under 2016. Sen finns även tankar på att introducera "boendeteam" på kommunens äldreboenden, där man jobbar efter samma principer, i framtiden.