– Det är väldigt oroande och åtta personer är en tredjedel av våra medlemmar på skolan, säger Ingemar Törnqvist, ordförande för Lärarförbundet i Söderköping.

Problemen med inomhusmiljön i skolan har funnits åtminstone sedan våren 2013. Det var efter en reparation av en fuktskada som luften på skolan upplevdes som sämre. Barn och personal började få problem med huvudvärk, trötthet och illamående. I samband med höstlovet evakuerades elever och personal.

– Sen har det inte riktigt blivit bättre. Man har evakuerat och renoverat. Men det verkar inte bli bättre. Det finns medlemmar som söker sig bort från skolan, säger Cari Hansson, huvudskyddsombud hos Lärarförbundet.

Enligt Lärarförbundet är problemen i skolan egentligen tudelat. Dels är det inomhusmiljön som gjort att lärare har slutat. Men att många har slutat har också blivit ett psykosocialt arbetsmiljöproblem.

– Det har varit turbulent. Stabiliteten på arbetsplatsen rubbas ju när så många slutar. Det skapar också en oro, säger hon.

Just nu väntar förbundet på en ny mätning av luften i skolan. Ingen har ännu kunnat säga varför problemen funnits. Det tycks också vara så att problemen finns kvar. Personer som NT har talat med säger att illamående, huvudvärk och utslag på huden fortfarande förekommer.

– Enklast vore kanske att riva skolan, säger en person till NT.

För Lärarförbundet finns också frågan om hur långtidsexponering i en miljö påverkar den enskilde. Flera medlemmar har uttryckt oro kring detta.

– Här tycker vi inte heller att vi har fått några riktiga svar. Samtidigt säger flera som fått byta arbetsplats att besvären har försvunnit efter några veckor, säger Peter Toresand, studieorganisatör i förbundet.

Hur tycker ni att arbetsgivaren har agerat kring problemen?

– Vi tycker att de sköter sig bra. Känslan är verkligen att man vill hitta problemen. Och man har också varit bra med att hjälpa till att hitta andra arbetsplatser för den som har mått dåligt, säger Ingemar Törnqvist.

Enligt huvudskyddsombudet inleddes den nya mätningen av inomhusmiljön nu i höstas. Ännu finns inga svar på den. Nu förväntar sig förbundet att det kommer ett svar och att det kommer fram försäkringar om att det är en trygg miljö att jobba i.

– Det har tagit väldigt lång tid. Jag vet inte hur många gånger jag frågat om resultat. Det är jobbigt för våra medlemmar och det påverkar föräldrar och barnen när ingen vet, säger Cari Hansson.