Det säger Håkan Johansson, stationschef.

När NT ber honom sammanfatta vad som är allra bäst med den nya räddningsstationen kommer hela hallen med.

– Alla utrymmen. Nu får vi plats med allt och kan ha ordning på grejerna. Vagnhallen, förrådet. Att man kan ta en dusch utan att trampa i mögel, gymmet.

Artikelbild

| Nöjda miner. Bra utrymme för de stora räddningsfordonen. Från väster stationschef Håkan Johansson, Carolina Andersson, Magnus Hjort och Mattias Malm.

Kontrasten mot den gamla hallen från 1956 är enorm. Det var millimeterpassning att få in bilarna i hallen. Ingen tvätthall, listan kan göras lång.

Vi tar en tur genom byggnaden och kommer först till gymmet. Här finns allt vad som krävs av ett modernt gym.

– De flesta tränar när de har beredskap, men många kommer även på sin fritid, säger Håkan Johansson.

– Det är många som kommit igång med träningen i och med att det är så bra här, säger Mattias Malm.

Artikelbild

| Utryckningsklar. I den nya hallen finns också ambulansen där Patrik Björling är ansvarig.

Intill ligger omklädning, dusch och bastu.

Allt det här delas med ambulansmännen, som också finns i den nya stationen, efter 6,5 år i baracker.

Artikelbild

| Träning. Gymmet utnyttjas flitigt. Genom det stora fönstret har man utsikt mot E22.

Vagnhallen är nästan lika stor som hela den gamla stationsbyggnaden. Inga avslitna backspeglar vid in- och utfart.

När styrkan kommer åter från en utryckning har de redan larmställ och annan utrustning i plastsäckar. Allt läggs i tvättmaskin inne i fordonens tvätthall och kan hämtas ut rena på andra sidan väggen.

Artikelbild

| Delar. Glada miner hos stationschef Håkan Johansson, räddningstjänsten och Patrik Björling, ansvarig för ambulansdelen.

– Det är för att inga cancerogena ämnen ska komma in i byggnaden, säger Håkan Johansson.

Något som också delas med ambulansen är köket. Innanför det har ambulansmännen ett TV-rum och två sovrum. Till skillnad mot brandmännen finns de i hallen 24 timmar om dygnet alla dagar om året – utom när de är på utryckning.

Artikelbild

| Fikapaus. Köket delas mellan räddningstjänst och ambulans.

– Vi är tio man som delar på jobbet här i hallen säger Patrik Björling, ambulanssjukvårdare och ansvarig för stationen.

– Vi jobbar i 24-timmarspass och har sedan bra tid för återhämtning.

Artikelbild

| Bråttom. Vid utryckning går det undan. På bara några sekunder är alla klädda och på språng.

Brandmännen behöver inte finnas på stationen under sin beredskap, utan har vid larm fem minuters inställelsetid från jobb eller hem. Av styrkan på 25 man har fem man plus befäl beredskap. De jobbar en vecka och är lediga två.

Statistiken visar på 180 till 200 larm per år och under de här fyra första månaderna har de åkt på alla typer av larm, brand i villa, lägenhet, bilolyckor med mera.

Artikelbild

| Ny bil. Kent Hammarlund och Patrik Björling tittar på den nya bil de fick till stationen på fredagen. Under kvällen skulle den tas ibruk för första gången.

För ambulansen är motsvarande siffor ungefär sju uppdrag per dygn.

Sedan ett år ingår räddningsstationen i Räddningstjänsten Östra Götaland. Ambulansdelen drivs av Premedic AB.