I Söderköping har många miljöer och hus från medeltiden bevarats och vårdats av såväl kommunen, kyrkan som privata ägare. Hela innerstaden räknas som fornlämning med riksintresse. Under staden vilar en annan stad.

Drothemskvarteren är Söderköpings vagga och här finns de minsta gatorna och de äldsta, bland annat Trångsundsgränd där koret till 1200-talets klosterkyrka finns någon meter ner i marken. Här får markjobb göras med största varsamhet.

– Men inte bara här, i hela Söderköpings innerstad är det arkeologi som gäller om vi ska gräva djupare än 30 centimeter, säger Peter Tauberman, ansvarig på gatu/parkavdelningen, Söderköpings kommun.

Artikelbild

| Kullersten. Kyrkogränd mellan Munkbrogatan och Kyrkspången vid S:t Laurentii.

– Om det har grävts tidigare och därför inte är orörd mark, som när vi till exempel ska laga en vattenläcka, kan det räcka att prata med arkeologerna. Men vi måste alltid kontakta dem.

– Ska vi gräva för nya ledningar, eller vid sidan av tidigare, måste arkeologerna vara med. Och det är två år sedan vi grävde och hamnade på klosterkyrkan, säger Peter Tauberman.

I detaljplanen finns särskilda regler för innerstaden och i de gamla gränderna måste ytskiktet vara grus eller kullersten.

Hur kan ni snöröja när det är så smalt?

Artikelbild

| Bilväg. I Badstugugränd, Bastugränd kallad, får man köra bil, men enkeltriktat.

– Då får vi använda våra minsta maskiner och vi röjer snö i nästan alla gränder.

Smalaste gränden är Broder Everts gränd, med namn efter en hospitalsföreståndare som fick helgonstatus på 1500-talet.

I Braskens gränd mellan Vintervadsgatan och Munkbrogatan, går man idag på fjärde gatunivån, vilket utgrävningar visat. Gränden är uppkallad efter biskop Hans Brask (1464–1538) som hade ett av landets första tryckerier här.

Gränder finns också vid Ågatan, Storgatan och Skönbergagatan. Namnen berättar ofta om forna verksamheter, Badstugugränd, Repslagargränd, Färgaregränd, Källargränd, Hospitalsgränd, Smedgränd, Slussgränd, Kyrkogränd. Eller storleksmässigt, Breda gränd, Smala Gränd.

Sällan personnamn, men Sankta Ragnhild har fått namnge en gränd. Hon var en jungfru som blev bortförd av jätten Ramunder, allt enligt en gammal legend.

Så kan man ju undra, vad har gett lilla Pingränd namnet?

Fotnot: Fakta från Ola Lönnqvists bok Från forntid till nutid, Söderköpings stads historia under 1000 år, samt Söderköpings kommun.