– Vi kommer ha flera olika aktiviteter. Men den 16 april då händer det saker i Stinsen. Då kommer bland annat författaren Jonas Hassen Khemiri, säger Johanna Hellstrand, verksamhetsansvarig Biblioteket.

Ett annat stående inslag under jubileumsåret kommer vara en utställning om de olika platser som biblioteket funnits på i Söderköping. Men det är inte bara i tätorten som firande kommer äga rum.

– Vi kommer arrangera barnteater på biblioteken i Mogata och Östra Ryd, säger Christina Nilsson, enhetschef för Fritid och Kultur på Söderköpings kommun.

Genom seklet har biblioteket funnits på flera platser. Först var den placerad i ett gamalt ålderdomshem (fastigheten där vårdcentralen Geria har sina lokaler). Därefter låg det på Prästgatan, för att se flyttas till Stadsmuseet. Efter ett antal år i Samverkanshuset landade det i Stinsen år 2000.

Förutom alla aktiviteter kommer jubileet även innebära förstärkningar.

– Vi kommer anställa en ny bibliotekarie. Den ska utveckla tillgängligheten och mångfalden, säger Johanna Hellstrand.

Den nya tjänsten ska fokusera på att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning, bland annat med talböcker och böcker med stor text. Sen ska utbudet bli bättre för invånare som har ett annat språk än svenska som modersmål. Bara tanken på hur biblioteksvärlden förändrats sig sen starten gör dem båda glada.

– I dag är biblioteket kan alla fritt gå och titta och ta i böcker. För ett hundra år sen var det personal som hämtade böckerna till den som ville låna, säger Christina Nilsson.

Biblioteket i Söderköping grundades av Annie Nyström. 1914 donerade hon 2 000 kronor med villkoret att det skulle byggas ett bibliotek inom två år. När det öppnade sina portar fanns det bara 742 böcker som kunde lånas ut.