Interrimsstyrelse för östgötskt fiskeområde

Gamleby Kommer ostkusten att begåvas med ett fiskeområde?
Ett första steg kan faktiskt skönjas, efter att representanter för bland andra yrkesfiskarna, sportfiskarna, vattenägarna och Kustlandet sammanstrålade i Gamleby häromdagen.

 

Fiskeriverket har hittills ställt sig positivt till bildandet av ett fiskeområde som enligt förslag är i stort sett identiskt med Kustlandets leaderområde. Fiskeriverket vill tämligen snart ha in detaljerade uppgifter för ett slutgiltigt beslut. Formellt är det nu en ideell förening som söker fiskeområdesstatus.

 

Gustaf Westring, Kustlandet presenterade projektets förutsättningar vid Gamlebymötet och därefter företogs en stundtals ganska känslosvallande debatt. Främst yrkesfiskare luftade sina åsikter om det fria handredskapsfisket och dess konsekvenser. Helt klart är att det blir ett givande och tagande, men det faktum att alla närvarande - ett 30-tal personer med olika intressebindningar - ställde sig bakom en fortsättning borgar för att det finns möjligheter till en fruktbar kompromiss. Vid mötet bildades en interrimsstyrelse bestående av företrädare för yrkesfiskare, vattenägare, sportfiskare och myndigheter.

 

I den förberedande styrelsegruppen ingår en ännu inte angiven ledamot från yrkesfiskarna, Niklas Solberg, Borgholm, Sportfiskarna, Mats Emilsson, Sankt Anna, fiskevattenägarna, David Liderfeldt, Mönsterås kommun, Bo Gustavsson, Skeppsgården, länsstyrelsen i Östergötland, Kjell Malmlöf, Hasselö fiskevårdsförening och Bengt Almqvist, Kustlandet.

 

Lokalt styrd vatten- och fiskeförvaltning, nya förvaltningsformer inom ramarna för det fria handredskapsfisket, har högsta prioritet för det eventuella fiskeområdet.

 

 
 
  • MEST LÄST PÅ NT.SE

Mest läst på nt.se just nu

Valdemarsvik