- Folk som ska till Gusum hittar inte, de åker fel, säger Gunnar Sjöstedt.

 

Trafikplats Valdemarsvik är korsningen som efter ett års vägarbete blivit planskild och fått rondell.

Artikelbild

| Orienteringstavlorna före den nya Trafikplats Valdemarsvik visar inte hur man svänger av mot Gusum. Foto: Anne-Marie Karlsson

 

Här kan man liksom tidigare köra både mot Valdemarsvik och Gusum, fast man numera måste svänga mot Valdemarsvik för att komma in på Gusumsvägen. Kommer man så långt finns Gusumsskylt, dock inte synlig från E 22.

 

På orienteringstavlorna före korsningen står bara Valdemarsvik, Fyrudden och Gryt samt företaget Outokumpu.

Artikelbild

 

Inte känt för alla
- Alla vet inte att Outokumpu har koppling till Gusum, säger Gunnar Sjöstedt.

 

Vid Syntorp, Trafikplats Gusum, 7,3 km norrut, finns skyltad infart till Gusum.

 

Extra sträcka
Men för bilister söderifrån innebär det då en extra körsträcka på 2,4 kilometer för att komma till centrumplatsen i Gusum jämfört med om de kört in vid Trafikplats Valdemarsvik.
Varför blev det så här?

 

- Vi har inom Trafikverket diskuterat vägvisning till Gusum i samband med ombyggnadsprojektet. De geografiska vägvisningsmålen på det större vägnätet, typ E22 och väg 212, är fastlagda i föreskrifter från Vägverket, säger Magdalena Hägg på Trafikverket.

 

- När det gäller det mindre vägnätet, som exempelvis vägen till Gusum, ska vi på väghållningsmyndigheten lokalt avgöra vilka geografiska mål som ska vägvisas. Bedömningen vi gjort är att vägvisning till Gusum ska vara från E22 vid Trafikplats Gusum. Detta är den väg som har kortast anslutning in till samhället, säger Magdalena Hägg.

 

Skylt efter avfart
- För den som ändå tagit av vid trafikplats Valdemarsvik, löser sig frågan genom att vägvisningen mot Gusum tas upp direkt efter att man svängt av väg E22, säger Magdalena Hägg.