I samband med ett produktionsstopp ska mannen ha klivit innanför avspärrningen i ett försök att få igång maskinen. Han blev då fastklämd i benhöjd, men kunde ta sig loss på egen hand. Enligt uppgifter från polisanmälan fördes mannen blödande till Vrinnevisjukhuset där han röntgades senare på kvällen.

Kvar på sjukhuset
- Han mår väl efter omständigheterna, men jag har inte pratat med honom ännu i dag och han är kvar på sjukhuset, uppger Klas Ågren, personalchef och produktionschef på press- och stångverk vid Nordic Brass.

Klas Ågren konstaterar att detta är det hittills enda rapporterade olycksfallet som genererat frånvaro på fabriken i år.

Artikelbild

- Vi har medvetet gjort ett krafttag för att förbättra säkerheten och därmed minska antalet olycksfall. Lyckligtvis är det sällan det inträffar olyckor hos oss, trots att det är ganska tungt industriarbete vi sysslar med, säger han.

För tio år sedan, under 2001, rapporterades totalt 14 olycksfall på Nordic Brass, tidigare benämnt Outukompu Nordic Brass. Med olycksfall menas då allt ifrån att någon halkat på en isfläck, bränt sig eller skadat sig så allvarligt att sjukhus måste uppsökas.

Förra året rapporterades endast tre olycksfall på företaget. Bara under de senaste fem åren har alltså antalet rapporterade olycksfall minskat dramatiskt. Till stor del beroende på en skyddskommitté som arbetar aktivt med att förbättra säkerheten för de totalt 120 arbetarna som har sin arbetsplats på fabriksgolvet.

Polisanmält
- Man brukar mäta antalet olycksfall per miljon arbetade timmar. Allt under 10 är bra, och förra året hade vi ju bara tre rapporter, så det känns ju självklart jättebra, säger Klas Ågren.

Enligt rutinerna har det nu gjorts en polisanmälan med anledning av tisdagens olycka, företagets egen skyddskommitté kommer också att analysera vad som gått fel och hur detta kan förhindras.