Det framkom under gårdagen, när det första steget i den omfattande miljöinvesteringen invigdes, närmare bestämt en bassäng för dagvatten.

- Vi har fått skärpta krav från länsstyrelsen, när det gäller utsläpp av vatten och luft. Men det här ligger också helt i linje med vår intention när det gäller miljöförbättringar, sa Leif Synnerblad, energisamordnare vid Nordic Brass.

Bassängen kommer att ta hand om dagvatten från mark och tak inom fabriksområdet. Dessutom kommer en mindre del avloppsvatten inifrån fabriken att rinna till, dock inte själva processvattnet, som finns i ett slutet system.

Artikelbild

| Under en period av två år iscensätts omfattande investeringar för att förbättra miljön inom Nordic Brass. ARKIVBILD: BO CEDERQVIST

Men ytterligare några miljoner kronor ska inom kort riktas mot luftförbättrande insatser, vilket också är påkallat av länsstyrelsen. Det handlar om luften från smältverket.

- Vi ska investera i ett rökgasfilter. Investeringskostnaden ligger runt 3 miljoner kronor, säger Leif Synnerblad.

Läs mer i dagens NT!