- Det är bra att man städar upp gamla miljösynder. Det här understryker samtidigt vikten av att vi måste vara rädda om Östersjön, som i dag är ett hotat hav. Det är också viktigt att vi får bukt med övergödningen, det vill säga att minska utsläppen från jordbruket, sa Jonas Sjöstedt.

För att minska utsläppen vill V införa en skatt på handelsgödsel, som ska gå till miljöinsatser.

-  På det här sättet gynnas de jordbruk som minskar läckaget i Östersjön.

Artikelbild

| Vänsterledaren i Valdemarsvik Jonas Andersson och vänsterledaren på riksplanet Jonas Sjöstedt informeras om kommunens akutella miljöprojekt. FOTO: BO CEDERQVIST

Jonas Sjöstedts parti utropade sig nyligen till "det nya landsbygdspartiet", en benämning som förpliktar, i synnerhet när man besöker en landsbygdskommun, som sakta går bakåt.

Valdemarsviks kommun har under de senaste åren bevittnat företagsnedläggelser, arbetslöshet men också nedlagda skolor och lanthandlar. Dessutom har invånarantalet sjunkit under en rad år.

Så vad har då V för recept när det gäller att värna landets landsbygdskommuner?

- Vi har ett 20-punktersprogram, som vi vill sjösätta. Bland annat slår vi fast att statlig och kommunal service ska finnas över hela landet. Vi tror att tror att privatiseringen missgynnar landsbygdskommunerna. Vi vill ta bort sjuklöneansvaret för småföretag med mindre än 10 anställda. Vi vill också satsa på gröna investeringar som gynnar landsbygden. Dessutom har vi en plan för bättre infrastruktur, svarar V-ledaren.

Artikelbild

| Jonas Sjöstedt informeras om Miljöprojekt Valdemarsviken av från vänster Hans Noack och Thomas Örnberg. FOTO: BO CEDERQVIST

 

Läs mer i fredagens NT.