Kort sagt, det handlar om förevigade stunder av människors arbete, nöjen och vedermödor. En rad svartvita fotografier som håller fin klass och som ingår i en ny hembygdsbok, vars titel inte kan bli mer exakt, nämligen I vår hembygd Österskaten.

Boken är ett resultat av flera personers hängivna intresse för fädernebygden. Och fotografierna, som har valts ut, ger en bild av ett levande bondesamhälle.

Läs mer i dagens NT!