Tomterna är belägna på Konvaljevägen i närhet av skolan och Åldersro.

– Just nu har vi tagit fram berget och börjat borra inför sprängningsarbeten. Sprängningen kommer nog inledas så smått i slutet av veckan, uppger mätningsingenjör Jan-Erik Andersson på Valdemarsviks kommun.

Färdigställandet av tomterna innebär även att en ny väg ska anläggas till området ifråga. Dessutom ska ledningar för vatten och avlopp dras fram till tomterna.

– Planen är att arbetet ska vara klart till sommaren, troligen efter midsommar, uppger Jan-Erik Andersson.

Birgitta Andersson på Valdemarsviks kommun uppger att det inte fastställts några tomtpriser ännu, men att det redan nu är möjligt att göra en anmälan om eventuellt intresse för tomterna.

070-37 33 416