Telias informationsansvarige Hans G Larsson säger att både 2G, 3G och 4G-täckningen generellt sett är bra i Valdemarsviks kommun, men att utbyggnaden fortsätter.

– En del täckningsproblem avseende 3G finns på vissa öar, men även i inlandet öster om Gusum och i södra delen av kommunen i närheten av Östra Ed. Vi arbetar vidare på att lösa detta.

Hans G Larsson uppger att Valdemarsviks kommun är och har varit prioriterad vid Telias utbyggnad och modernisering av mobilnäten. Under våren 2014 har hela GSM-nätet (2G) i området moderniserats och samtidigt har ett nytt 3G-nät på frekvensbandet 900 MHz byggts. Detta som tillägg till det redan existerande 3G-nätet på 2100 MHz-bandet.

- Detta kommer att leda till förbättrad yttäckning för 3G, vilket kommer att lösa många av de täckningsproblem som funnits på olika platser i kommunen. Driftsättning av dessa nya basstationer kommer att ske inom kort.

Telia uppges dock även miljardsatsa under åren 2014 och 2015 för att ytterligare förbättra mobil kommunikation i glesbygd och tätort. Både 3G och 4G-nätet byggs ut med målet att få samma täckning som 2G-nätet.

– Det innebär att, överallt där man idag kan ringa med Telia, är målet att man även ska kunna surfa med Telias 3G- och 4G-nät. Trots vår massiva utbyggnad kommer det dock att finnas vita fläckar. Både av radiotekniska och av ekonomiska skäl är det inte möjligt att täcka all yta i Sverige, säger Hans G Larsson.