Efter en fest i en lägenhet i Gusum har två polisanmälningar om misshandel gjorts. Den ena rör en kvinna som uppger att hon har blivit knuffad varvid blodvite har uppstått i huvudet. Även den andra anmälan rör en kvinna, som anmäler att hon blivit armbågad i magen. Kvinnan var gravid och fick smärtor i magen, varför hon uppsökte lasarettet.