Avsikten är dock inte att helt byta ut den nuvarande energikällan, träbriketter och träflis, mot torv. Det handlar om en bränslemix som förutom briketter består av cirka 25 procent torv. Allt för att försöka få till stånd en bättre förbränning och därmed bättre miljövärden.

– Vi kommer att börja i väldigt liten skala. Lyckas vi inte, på grund av försämrade miljövärden, inom anläggningen, eller negativ miljöpåverkan, så avbryter vi försöket, säger Anders Lantz som inte är skeptisk, men aningen återhållsam när det gäller försöket.

– Vi har två pannor i Valdemarsvik. En förhållandevis ny biobränslepanna, som invigdes 2011, samt en äldre. Det är möjligt att den äldre pannan inte klarar av den här mixen av energislag.

Artikelbild

| Flera pannor. - Vi har gjort det här tidigare bland annat i vår anläggning i Kramfors. Och det har slagit väl ut, säger Anders Lantz.

Cirka 1 000 kubikmeter torv, vilket innebär runt 200 ton, ska mixas med pellets och träflis om allt går vägen.

– Vi har gjort det här tidigare, bland annat i vår anläggning i Kramfors. Och det har slagit väl ut.

Förutom bättre förbränning pekar Anders Lantz också på en fördelaktigare stoftavskiljning, eftersom torvpartiklarna klumpar ihop sig.

– Då ska man principiellt lägre utsläpp, säger han.

Var tar ni torven ifrån?

– Vi har torva själva, så vi är självförsörjande.

När Neova invigde den nya pannan, som var en 12-miljonersatsning, innebar det, rent miljömässigt, en minskning med 600 ton koldioxid per år.

Hur mycket minskning den nu planerade eldningsförfarande genererar vet man inte idag.