Det var i december förra året som oppositionen reserverade sig mot beslutet att anta en reviderad alkohol- och drogpolicy i kommunen. Dokumentet var då på åtta A4-sidor och Anna Nilsson ansåg att tonen var hård och oresonlig. Dessutom reagerade Alliansen på förbudet mot vinlotterier på jobbet.

– Vi betror våra medarbetare med att ta hand om våra barn, våra äldre och alla andra viktiga samhällsfunktioner, då tycker vi i Alliansen att de själva ska kunna avgöra om det är lämpligt eller inte att ha vinlotteri på jobbet, sa hon då.

När frågan kom upp på kommunfullmäktige återremitterades ärendet och i förra veckan var frågan åter uppe på kommunstyrelsen. Nu har dokumentet kokats ner till en sida.

– De har tagit bort mycket och lyssnat på våra synpunkter, säger Anna Nilsson.

Däremot står fortfarande förbudet mot vinlotterier kvar, vilket gjorde att hon lämnade hon en egen protokollsanteckning.

– För att jag tycker det här med vinlotteriet är så himla larvigt.

"Det finns inget som styrker att vinlotterier på arbetet påverkar missbruksproblematiken" står det bland annat. Policyn antas slutgiltigt i kommunfullmäktige.