Den visade också att Valdemarsvik har förhållandevis flest rökare, gravida rökare, hjärtinfarkter och överviktiga.

Anna Nilsson (M) inlämnade en motion i oktober 2013 om ett folkhälsoråd, fortfarande obesvarad.

– Men det är ju bra att det äntligen händer något, säger Anna Nilsson. Nu måste vi ta tag i det här. Kanske han vi dela en folkhälsovetare med någon annan kommun och i samarbete med regionen, vårdcentral, barnavårdscentral och föreningar.

– Vi saknar ett antirökprogram för skolorna här, sådant arbete måste börja redan i femman.

I januari 2015 fick kommunchef Monika Hallberg fullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för övergripande folkhälsoarbete.

– Det pågår och vi har haft många interna diskussioner hur vi bäst kan få en strategisk plan, säger Monika Hallberg.

– Nu när politikerna tagit initiativet till det här mötet blir det också inledningen till en fortsättning där vi måste få med andra aktörer, det här är inte bara en fråga för kommunen.