Föreningen skänker hela avkastningen från sommarens Båtracelotteri under Karnebåtfestivalen till Barndiabetesfonden. Lions firar i år 100 års-jubileum. Organisationen startades i USA 1917 av Melvin Jones i Chicago och är idag en världsomfattande hjälporganisation med ideellt arbetande klubbmedlemmar. Insamlade medel går oavkortat till både lokala och internationella hjälpinsatser. Årliga medlemsavgifter finansierar ledningsfunktionerna.

– Vi hoppas att pengarna gör nytta. Att Lions Club Valdemarsvik valde Barndiabetesfonden var ett gemensamt beslut i styrelsen. Lions hjälper sedan tidigare en forskargrupp vid Linköpings universitet som arbetar med den här typen av frågor, säger Per-Åke Hellström, president i lokalavdelningen.