Flera gånger varje år kommer resultat från olika jämförelser mellan landets kommuner och i flera av dessa har Valdemarsviks kommun placerat sig oroväckande lågt. Förra året valde kommunen att ta hjälp av Unitalent, en länk mellan studenter och näringslivet i Östergötland, med att analysera resultaten.

– Vi ville ta reda på om det går att dra några generella slutsatser, vad vi kan påverka och vilka åtgärder vi skulle kunna vidta, säger Erland Olauson (S), kommunalråd.

Rapportförfattarna har granskat fyra olika undersökningar. Mest relevant för kommunen är SCB:s medborgarundersökning och Svenskt näringslivs företagsranking, anser de. I den senaste näringslivsrankingen placerade sig Valdemarsvik på plats 280 av landets 290 kommuner. Där framgår en generell bild av att dialogen mellan företagen och kommunen upplevs som bristfällig. För att råda bot på det rekommenderas ökad kontakt, närvaro och samverkan.

– Vi hade vidtagit åtgärder redan innan den här undersökningen var gjord, och man kan säga att våra farhågor var riktiga. Nu ska vi i arbetsmarknads- och näringslivsrådet fortsätta diskussionerna om hur vi ytterligare kan förbättra situationen, säger Erland Olauson.

Åtgärderna han syftar på är bland annat de företagsfrukostar som arrangeras på fiket Lilla blå en gång i månaden och att delar av kommunstyrelsen efter varje möte gör ett studiebesök hos ett företag.

I företagsrankingen framkommer att 19 procent av näringsidkarna flera gånger tvekat att framföra klagomål till kommunen av rädsla för att det skulle påverka företaget negativt. 24 procent svarade ”Ja, någon gång”. Motsvarande siffror för riket är 10 respektive 20 procent.

– Ja, det är uppseendeväckande, det var det jag reagerade mest på i hela undersökningen. Jag kan inte påstå att det är obefogat för det är ju deras känsla, men det är inte så det fungerar. Är det något man ska känna trygghet i så är det att man blir lika behandlad i kommunen, säger Olauson.

Sammanfattningsvis anser rapportförfattarna att det med relativt små medel är möjligt kan påverka medborgarnas och företagarnas upplevelser av hur det är att bo och verka i kommunen. Inom fokusområde struktur och rutiner nämns förbättringar av hemsidan som en sådan åtgärd. Ökad tydlighet i användandet av blanketter i e-tjänsten och en enkel funktion av felanmälning föreslås till exempel.

– Hemsidan har ett behov av förbättring generellt. Den har en gammal struktur och det är en sak som ska förbättras, säger Olauson.