Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. På de större orterna i Valdemarsvik är tillgången på vatten för tillfället god, men i två samhällen, Skeppsgården och Västertryserum är tillgången begränsad.

– Det finns inte hur mycket som helst där och därför måste de boende tänka till, säger Anders Krigsman.

Till exempel bör man inte låta vattenspridare stå på länge och inte lämna trycket på i trädgårdsslangen när man inte använder den.

– Det hände nyligen på ett ställe att slangen lossnade så att det började läcka. Vi såg direkt att det blev en större vattenförbrukning än vanligt.