– Det är jätteroligt att vi kan göra den här satsningen i pilotprojektform i Valdemarsvik, säger regionrådet Margareta Fransson (MP).

– Vårdcentralen är redan idag långt framme vad gäller kontakten mellan vårdcentral och sjukhus. I och med satsningen prövas en utveckling mot ett modernt vårdcentrum, med digitala lösningar i framkant som också sparar in resor.

Margareta Fransson understryker att det handlar om ett komplement, inte att ersätta det fysiska mötet mellan patient-läkare. Men om mer kan hanteras digitalt lösgörs tid och resurser åt den traditionella vården.

– Det vi gör är att skapa nya vägar in i vården, säger Margareta Fransson.

I konceptet ingår också mer egenvård hemma, som att ta blodtryck på sig själv.

– Det här är framtidens hälso- och sjukvård och jag känner mig glad för att vi kommit så här långt.

Utförlig information kommer att gå ut när det är dags att praktisera de nya möjligheterna. .

Frågan är bara hur det går det med uppkopplingen sedan bredbandsutbyggnaden i Valdemarsvik stannat upp.

– Vi kan inte klara det här utan en bra infrastruktur. Men nu startar vi också en gruppp som ska arbeta med bredbandsstrategi, vi behöver göra vad vi kan från det regionala.

I östra Östergötland ska det också bli mobil röntgen, som kan tas med ut på exempelvis äldreboenden. Hela vårdsatsningen går på 12 miljoner.