Debatt Öppenhet och transparens är en förutsättning för demokratin. Medborgare och media måste kunna granska, följa, diskutera och vara delaktiga i aktuella kommunfrågor. Under de senaste åren har vi sett ett flertal kommunala skandaler i Norrköping, allt från en mutad tjänsteman på stadsbyggnadskontoret till kraftiga fördyringar av byggnadsprojekt. För att undvika sådant i framtiden behöver Norrköpings kommun en genomgripande kulturförändring med sikte på öppenhet och transparens.

Målet bör vara att media och medborgare via nätet ska kunna granska kommunens ekonomi och verksamhet på samma detaljnivå som en revisor granskar ett företag. Kommunens alla fakturor, betalningar och transaktioner bör enkelt tillgängliggöras på hemsidan. Länsstyrelsen i Örebro gör redan detta, så varför skulle inte Norrköpings kommun klara av samma sak? (Med undantag för sådant som är integritetskänsligt för enskilda, som till exempel utbetalning av försörjningsstöd.)

Norrköping bör klara att uppfylla rekommendationerna i e-delegationens vägledning om ”öppna data”. Sexton kommuner, bland annat Linköping, uppfyller dessa rekommendationer i dag. Detta ska Norrköping också klara.

Kommunens diariesystem och hemsida behöver utvecklas så att det blir enkelt för media och medborgare att följa politiska beslut och att hitta handlingar. I dagsläget förefaller det som om diariet på kommunens hemsida är skapat bara för förvaltningarna och inte utifrån att medborgarna enkelt ska ha möjlighet att följa, granska och hitta. Ett grundkrav är att det ska gå att söka i innehållet i de dokument som publiceras på hemsidan. Låt oss använda den nya tekniken till att skapa förutsättningar för Norrköping att bli Sveriges mest öppna och transparenta kommun. Ge medborgare och media en seriös chans att granska kommunen.