Stolta Stad
Kartan från 1640 visar staden Norrköping innan den stora omvandlingen av gatunätet. På andra sidan Strömmen ses den nya stadsplanen delvis ligga över Nya Staden, eller Saltängen. I kartans mitt ses Saltängsbron och längst till höger ses två repslageribyggnader. På andra sidan Strömmen ses Lillån. Lägg märke till de fyra små grunden i Strömmen i kartans mitt. Embryot till Strömsholmen.
Laddar...

Gamla stadskartor berättar om utvecklingens gång

Norrköping

Genom kartorna går det att få ett hum om hur staden såg ut, hur det var tänkt och hur det blev.
En av de äldsta stadskartorna i Sverige visar staden Norrköping år 1640.

Upphovsmannen var generalkvartermästaren Olof Hansson Örnehufvud, chef för all fortifikation i kungariket Sverige och inom hans ämbete lades grunden för det militära kartväsendet.
I oktober 1639 fick han i uppdrag att ta vägen över Norrköping för att rita upp en tullmur runt staden. Folkmängden i staden uppgick till omkring 5 200 och tillväxten hade pågått sedan slutet av 1560-talet.
Strömmen flöt bredare
Kartan från 1640 visar den medeltida staden Norrköping innan den stora stadsbranden 1655 och den efterföljande stora omvandlingen till ett rätlinjigt gatusystem. Kyrkorna S:t Olai och S:t Johannes var något av centralpunkter i det dagliga livet. Den äldsta bron var Gamlebro, uppförd under 1300-talets första hälft. I kartans mitt ses Saltängsbron som uppfördes på 1610-talet för att nå Nya Staden och slottet Johannisborg. Nedan slottet ses biflödet Lillån.
Själva stadsbebyggelsen hade annars vuxit fram kring Strömmen med ett virrvarr av gator, gränder och gårdar.
Den medeltida karaktären finns kvar än i dag i gator som Kvarngatan, Västgötegatan, Mäster Påwels gränd, och Järnbrogatan-Gamlebro. Strömmen flöt mycket bredare än i dag och holmarna var mindre, men hopbyggda via flera broar.
Den stora holmen i Strömmen är Kvarnholmen och området rakt söderut kallades då Tyskebacken, efter de inflyttade tyskar och flamländare som jobbade åt brukspatron Louis De Geer på Holmens Bruk.
Kartan ger även en hint om olika kvarnlägen. År 1620 uppgick antalet kvarnar till 20, med 30 par stenar.
Strömsholmen
Örnehufvuds karta visar samtidigt att Strömsholmen som egentligen inte är någon holme. I stället handlar det om fyra mindre grund, skapade av slam och grus under historiens gång. När sedan staden skaffade sig ett mudderverk på 1670-talet, tömdes muddermassorna vid de fyra grunden. En sammanhängande holme var född.
Den andra kartan är från 1924 och visar både hur Norrköpings stad såg ut och hur de styrande tänkte sig utvecklingen, i en stadsplan, ritad av stadsingenjör John E Petterson.
Södra förstaden
Under de första åren på 1920-talet började staden att svälla ut över den gamla stadsgränsen. Nya bostadsområden såg dagens ljus. Redan på 1860-talet hade friliggande hus och villor uppförts strax söder om stadsgränsen, i vad som kallades Södra förstaden. De rätvinkliga kvarteren genomkorsades av gatorna Allégatan och Korsgatan, senare omdöpta till Nelinsgatan och Askebygatan.
Vid sekelskiftet byggdes Borgs villastad, dagens Kneippen, och i slutet av första världskriget uppfördes egnahemsbebyggelse i ett område på Norr, kallat för Porsgärdet.
Utvecklingen på norr
Husen uppfördes rekordsnabbt mitt i den värsta bostadskrisen och det lilla området fick snart benämningen Röda stan.
Nästa utbyggnad, den i Oxelbergen, kom några år efter Röda stan. Där handlade det inte om nödbostäder och det ekonomiska läget tillät att man lade större vikt vid utformningen.
I kartan från 1924 kan vi se de områden som nämnts. På Norr nämns även Marielunds Roten, och där menas den lilla kåkstaden Gjuteriet. Nästan granne ligger en annan kåkstad, Fredriksdal, benämnt som Fredriksdals Roten, där i dag Butängsområdet breder ut sig.
På norr ses även den långa allé som gick fram till Himmelstalunds herrgård. Den allén försvann efterhand i sin helhet när Norra kyrkogården utökades.
Rotmosestan
I Kneippen kan vi se att några av dagens gator hade andra namn på den tiden, exempelvis Trafikgatan, dagens Borgsgatan. Strax innan Kneippen ligger Sydvästra förstaden, i folkmun kallad för Rotmosestan, och därifrån utgår även Svingatan, den urgamla gränsen mellan Memmings och Lösings härader.
Svingatan ses som en streckad linje, från Linköpingsvägen ned till vägen mot Dagsberg. I närheten låg gårdarna Engelholm, Fredriksberg och Samuelsberg som tillhörde området Grymyr, vilket på 60-talet revs bort och byggdes om till bostadsområdet Ektorp. Vi kan även se att det som i dag kallas Söder ännu inte är fullt utbyggt.
Vid Fridtuna, området kring dagens Vasaparken, blev det inte som stadens styrande och John E Petterson hade tänkt sig. Lagergrensgatan fick en annan sträckning och Alreiksgatan och S:t Olofsgatan kom aldrig att korsa Söderköpingsvägen.
Som tidsdokument är både kartorna unika och intressanta. De visar hur den medeltida staden såg ut, och hur den var tänkt att se ut på 1920-talet.
 

Lasse Södergren

Dela och kommentera

sdds

  • Publicerad
  • 2008-10-01 12:06
  • Senast ändrad
  • 2011-01-17 11:30


Ny och omfattande rivning på gång i varuhuskvarteren

Norrköping Det var ett bra tag sen som det revs längs den södra delen av Drottninggatan. Men nästa år vill Fastighets AB L E Lundberg riva det hus, där Södra Päls återfanns i 30 år.


Spårvagnen rullar mot Ringdansen

Norrköping I dag, torsdagen den 21 oktober, händer det något stort. Spårvagnen ska börja rulla till Ljura och vidare mot Hageby och Ringdansen.


Centric-huset - Otto Mobergs version av skyskraporna

Norrköping Vad har hotell Centric i Norrköping att göra med hotell i kanadensiska Vancouver? Jo, de är uppförda av samme man. Otto Moberg, från Norrköping.


En pylon ska bort

Norrköping Det hus som Lundbergs planerar att riva vid Hötorget är en del av ett historiskt kvarter. Här gick förr det forna stadsplanket fram, gränsen för den dåvarande staden.


Fullt av liv i den forna snusfabriken

Norrköping Renoverad och restaurerad. Så står den tidigare snusfabriken i kvarteret Knäppingsborg i dag. Och full med hyresgäster.


Kulturnatten lyser upp tillvaron

Norrköping I år firar den 25 år. Jämfört med grannkommunens Humanistdygn har Kulturnatten i Norrköping alltid varit fränare i sin attityd, tuffare i sitt kulturutbud och mer rakt-på-sak.


Nybakat i Knäppingsborg när Bagarstugan flyttar

Norrköping Nu händer det saker i gen i kvarteret Knäppingsborg. Bagarstugan ska utvidga sin verksamhet och flytta till en annan del av området, till längan på andra sidan Swartzens valv. Samtidigt vill Henry Ståhl Fastigheter glasa in utrymmet mellan husen som rymde de tidigare mjöl- och snuskvarnarna.


Från rivningstomt till dyra och Strömnära bostadsrätter

Norrköping Föregångaren bjöds symboliskt ut för en krona. Men då hade förfallet gått för långt och den anrika byggnaden revs till slut. Här ska HSB Östra Östergötland bygga ett hus med bostadsrätter där den dyraste, en stor femma, hamnar på drygt 5,2 miljoner i pris.


Med spår från 1600-talets Norrköping

Norrköping Det är ett kvarter, som för Norrköpingsborna förr var lika med stadens fattigvård. Men här gräver arkeologerna vid företaget Arkeologikonsult sig långt ner i historien, tillbaka till början av 1600-talet.


Bitter kanalstrid slutade till Norrköpings nackdel

Norrköping En smutskastning och en lobbyism. Men det blev inte Norrköping som vann striden om Göta kanal. Efter en segsliten tvist drogs kanalen i stället mellan Vättern och Söderköping.


En hundrårig överlevare firas

Norrköping Rådhuset är en byggnad som vi nästan tar för given. I år fyller den pampiga byggnaden 100 år.


Industrilandskapet - från förfall till stor förnyelse

Norrköping Från surbullar till studenter. Från pappersindustri till konserthus. I dag ser vi på Industrilandskapet vid Strömmen som en självklarhet. Men att de gamla fabrikshusen står kvar där de gör var inte lika givet på 1960-talet och en bit in på 1970-talet.


Tidsdokument från en försvunnen tidsepok

Norrköping Det var inte bättre förr. Men det är både roligt och nyttigt att både titta på och ta till sig bilderna från dåtidens Norrköping. Landets fjärde stad.


Ett kvarter med tradition av vin, krut och bowling

Norrköping Det var ett anrikt kvarter, som hade upplevt både ryssarnas härjningar år 1719 och stora stadsbränder. Långt in på 1950-talet framstod det närmast som en lantlig idyll.


Anrikt kvarter ska vara en del av stråk i innerstan

Norrköping En avriven del av ett kvarter som ska bebyggas. Som i sin tur ska utgöra en del i det stråk som ska knyta samman centrum, Skvallertorget och Campus Norrköping. Det är visionerna och planerna för en del av Gamla Torget.


Axel minns den tyska invasionen

Norrköping I morgon, fredag, är det på dagen 70 år sedan som nazi-Tyskland invaderade Danmark och Norge. Här hemma höjdes beredskapen och det var många som fruktade att även Sverige skulle drabbas.


Rotmosestan - en idyll med häckar och snickarglädje

Norrköping Det kom ett mejl. Med en förfrågan om bilder på Rotmosestan, eller Västra förstaden som det egentligen hette. Vilket givetvis gav mig en anledning att dyka ned i bildarkiven.


Snö och köldknäppar är en del av vår vardag

Norrköping Snö, snö och ännu mera snö. Just nu upplever vi en vinter som heter duga. Och tittar man tillbaka händer det då och då att mycket snö är lika med kaos.


En rejäl dos Norrköpingshistoria har bytt ägare

Norrköping Anrika hus och miljöer längs Drottninggatan och Trädgårdsgatan har fått en lokal ägare. Det är fastighetsbolaget AB Magnentus som utökar sitt innehav i innerstan.


Nu får Kalvhagen nytt liv

Norrköping Krogar, lasarett, poliskammare och därtill en liten park, som en gång
i tiden inte hade så värst gott rykte. Förändringens vind ska snart svepa in över området mellan Strömsholmen och Grand Hotel.


Rekordvintern för 45 år sedan lamslog det mesta

Norrköping Vintern 1965-1966 var både lång och rejält sträng. Det slogs köldrekord. Men årets vinter ska enligt all statistik vara ännu värre.


Parkleken var en del av idén om svenska folkhemmet

Norrköping Folkparken, Vasaparken, skrammelplatsen vid Oxtorget och parkleken
i Ljuraparken. Förr fanns det gott om tillfällen för lek och spel vid de många lekplatser som drevs av fritidsförvaltningen.


Gamla rivningstomter på väster ska få nytt liv

Norrköping Avrivna kvarter är på gång att bebyggas. Det rör sig om höjden mellan
S:t Persgatan och Kvarngatan, inramad av Källvindsgatan och Klockgjutaregatan. Som har stått för fäfot i många, många år.


Gamla bankkyrkan blir festlokal

Norrköping Förändringens vind är på väg in i det som under flera decennier var Östgötabanken vid Tyska torget. Grand Hotell kommer att använda den pampiga banklokalen för konferenser och fester.


Tindrande jul längs stadens största affärsgata

Norrköping Det fanns en tid före varuhusen. Före den stora koncentrationen till den södra delen av Drottninggatan. Då stora delar av innerstan var som en enda julmarknad i december. Som vid Kungsgatan.


Inget för republikaner

Den som har ett speciellt intresse för Sveriges regenter har nu en ny sajt på internet att tillgå. Där kan man bland annat läsa intressanta artiklar om regentlängden, om huset Bernadottes historia, om Karl X Gustavs väg till makten, om drottning Kristina och om folkungarna.


Ny aktör in i ett kvarter med anor av socker

Norrköping Bronsfastigheter AB är ett fastighetsbolag som har planer på att bygga bostäder vid den norra delen av Saltängen. Och det i ett kvarter med anor tillbaka till ett av stadens sockerbruk.


Julhandeln var lugnare förr men lika motionskrävande

Norrköping Det börjar snart. Och det är långt kvar till målgång i det årligen återkommande hinderlopp vi kallar julhandel.


Aktiv hembygdsförening

Krokeks hembygdsförening är ännu en i raden av aktiva föreningar inom Norrköpings kommun. Man ligger bland annat bakom utgrävningarna vid Krokeks gamla kloster och är ansvarig för Marmorbruksmuseet.


Historisk hemmahamn

Norrköping Alla berörda instanser är eniga om att ett sjöfartsmuseum i Norrköping är en bra idé. Men de lokaler som har föreslagits ska användas till annat.


Stadsmuseet tar över Lars Alderins bildskatt

Norrköping I flera decennier har han fotat och filmat staden Norrköping med omgivningar. Inte minst stadens industrier. Nu lämnar fotografen Lars Alderin över sitt enorma bildarkiv till Stadsmuseet.


Idrottsmässan drog mer folk än Radio Nord

Norrköping I september 1961 ska man ha varit på besök i Norrköping för att göra reklam. För Radio Nord, den mest uppmärksammade piratradiokanalen någonsin i Sverige. Men någon succé blev det aldrig. Den återuppväckta Idrottsmässan var mer poppis.


En stadsantikvarie med rötterna långt upp i norr

Norrköping - Stadsmiljöer kan inte exploateras hur som helst. Det anser Bror Tommy Sturk, som sedan årsskiftet innehar posten som stadsantikvarie i Norrköping.


En del av Den goda staden

Norrköping Här stod en gång i tiden två av stadens vattenpumpar. I övrigt fanns ingenting. Förra året utfördes den
senaste förvandling av den lilla parken Samarien, granne med Saltängsbron.

Här byggs för visualisering

Norrköping Det är ett bygge som är ganska spektakulärt. Gamla miljöer som en gång rymde delar av stadens textilindustri är på väg att förvandlas till ett forskningscenter och en publik arena för visualisering av nya medier. Det största i Europa.


Sortera på:
SÅ HAR STAN VÄXT

Så har Norrköping vuxit från 1600-talet till 2000.

SÅ HAR STAN RIVITS

Så har Norrköping rivits från 1947 fram till 2000.

ÄLDRE STOLTA STAD-REPORTAGE


Onsdag 23 april 2014
Senaste nytt sport
15:44  Stockholm
Åtvidaberg riskerar poängavdrag
15:41  Stockholm
23-åring anhållen för fotbollsmuta
15:34  Prag
Prag drar in ansökan för EM 2020
14:39  Stockholm
Mourinho låter Abramovitj bestämma
14:36  Stockholm
Malmö värvar från SHL
14:30  Manchester
Moyes förstår kritiken
14:25  Huy, Belgien
Kött gav dopad rätt
14:16  Stockholm
Åtvidaberg riskerar poängavdrag
14:13  Stockholm
Lärking lägger av - efter 30 år
14:06  Stockholm
Åtvidaberg riskerar poängavdrag
13:53  Stockholm
Hurskainen ut direkt
13:16  Stockholm
Öqvist tar över i LF
12:32  Stockholm
Giggs tar hjälp av Scholes
12:21  Stockholm
"RGB" i ny roll i Falsterbo
12:20  Stockholm
Tidemand kör rallycross i nytt stall
12:15  Basket, Norrköping
Adnan spionerade på kompisarna
12:10  Stockholm
Final hemma motiverar Juventus
12:09  Stockholm
Tv-publiken svek hockeyfinalen
12:03  Stockholm
Backrockad i Örebro
11:59  Stockholm
Bosnic skjuter bort favoritskap
11:57  London
Barcelona får värva igen
11:24  Stockholm
Karlsson lämnar Avangard Omsk
10:48  Berlin
Svensktränare sparkad
10:38  Stockholm
Tv-bolag får visa speedway
10:32  Stockholm
Rohlin kan missa flera matcher
09:39  Shenzen
Sjuk Stenson siktar uppåt
09:10  Stockholm
Jimmie Ericsson kan få Guldpucken
09:07  Stockholm
Tre spelare klara för Leksand
09:05  Stockholm
Svenskar utslagna ur Stanley Cup
08:15  Stockholm
Sjuk Ramona Bachmann missar matcher
08:03  Chicago
Washington på väg mot kvartsfinal
07:56  Stockholm
Fem städer vill arrangera SM
06:09  Stockholm
Guardiola tillbaka på Bernabéu
22/4  Stockholm
Mourinhos Chelsea stängde matchen
22/4  Stockholm
Erik Karlsson tackar nej till VM
Senaste blogginläggen
10:42  Film- & tv-bloggen
Bytt är bytt!
10:31  Film- & tv-bloggen
Krönika
09:00  Bengt Cete (MP)
Omvandling
08:57  Naprapat Hast
Ägg är nyttigt!
08:48  Stefan Carlsson (V)
Reptricket fungerar inte längre.
08:48  Stefan Carlsson (V)
Reptricket fungerar inte längre.
08:46  Spelbloggen
Längtan är oliiidlig
08:33  Linda Snecker (V)
Ett gott skratt
08:15  Evenemangsbloggen
Vem tackar nej till 275 miljarder?
22/4  Ur Classes Synvinkel
Att kriminella gäng tar varandra av daga är väl en sak..
22/4  Ur Classes Synvinkel
Ska livsideologi även styra ens föda in absurdum?
22/4  Maries NEURO-blogg
Vi som behöver handikapparkeringen på Rådhusets baksida, får se till att vi inte kommer flera på en gång!
22/4  Lasse Stjernkvist (S)
Polisen behöver stöd
22/4  Mathias Sundin (FP)
Det finns goda nyheter också
22/4  Fredrik Bergqvist (M)
Skönt att det som ska fungera i samhället funkar
22/4  Ricardo Olivares (V)
Ändra de generösa regler för landstingspolitiker
22/4  Naprapat Hast
Grattis Falk-Olander
22/4  Mathias Sundin (FP)
Förbannad!
22/4  Roger Åkesson (M)
Klingar falskt om pensionärs(s)katten
22/4  Päivi Johansson (M)
Orimligt våld


Idag serveras: