Debatt Under nästa mandatperiod vill Miljöpartiet bygga minst 1 000 nya cykelvägar och snabbcykelstråk för att skapa ett sammanhängande nät av cykelmöjligheter. Det här är satsningar man kan se internationellt i många länder och som också bör ske i Sverige. Att möjliggöra för människor att välja bort bilen till förmån för cykeln är en viktig del av omställningen till en mer klimatsmart tillvaro i kommunen och en bättre miljö för alla.

För Norrköpings del är byggandet av nya sammanhängande cykelstråk och cykelvägar en fantastisk möjlighet, nu när stora delar av staden kommer att vara en byggarbetsplats i Ostlänkens spår. Det borde vara möjligt för alla att ta cykeln mellan hemmet och arbetsplatsen eller skolan på ett tryggt och säkert sätt, oavsett var man bor, arbetar eller studerar i kommunen.

För de som pendlar med kollektivtrafik ska det finnas säker cykelförvaring vid våra kollektivtrafikknutpunkter. Många andra kommuner erbjuder redan låst cykelförvaring på vid sina resecentrum. Detta borde vara en självklarhet även i Norrköping. I en klimatsmart stad är det lika självklart att cykelförvaring och tillgång till hyrcyklar ska finnas tillgängligt vid pendlarparkeringar och vid knutpunkter för kollektivtrafik.

Många svenska kommuner har redan satsat på hyrcykelsystem och infört smarta betallösningar via det vanliga resekortet. I Linköping planeras ett hyrcykelsystem med elcyklar att lanseras under senare delen av 2018. Dessa kommer att placeras på 20 strategiskt utvalda platser. I vårt grannland Danmark har det genomförts ett projekt där 1 700 bilpendlare fått låna en elcykel i utbyte mot löftet att under ett kvartal cykla till jobbet minst två dagar i veckan. Resultatet blev att efter ett år tar 34 procent cykeln till arbetet minst tre dagar i veckan. Det är otroligt mycket mindre biltrafik, bättre miljö och mycket mer plats för människor.

Genom att ge människor bra förutsättningar för cykling är det fullt möjligt att ta cykelvägen till ett mer klimatsmart och miljövänligt Norrköping.