Debatt Sjukvården i Östergötland befinner sig i en mycket allvarlig situation. Vårdplatser på våra sjukhus stängs, vårdköerna ökar dramatiskt och regionens sjukvårdande verksamheter går med kraftiga underskott. Situationen är akut och kräver politiskt ledarskap. Men tyvärr lyser det med sin frånvaro när det behövs som allra mest.

Innan valet 2014 lovade Socialdemokraterna ”en köfri vård”. Istället har vårdköerna fyrdubblats (!) i Östergötland sedan de tillträdde. Läkare ute i verksamheten beskriver hur Region Östergötland i nuläget erbjuder patienter, med livshotande cancerdiagnoser, ingrepp som kan bota sjukdomen först två till tre månader efter att diagnosen ställs. Det kan då vara för sent, det förstår var och en av oss. När en god vård inte längre kan upprätthållas här hemma skickas patienter istället till andra universitetssjukhus, i andra landsting och regioner. Misslyckandet och sveket till östgötarna är ett faktum.

Detta, tillsammans med att regionens ekonomiska prognos visar ett underskott med cirka 250 miljoner kronor för de sjukvårdande verksamheterna, är ohållbart. Moderaterna och Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen kommit med förslag för att möta vårdkrisen. Innan sommaren presenterade vi 24 konkreta åtgärder – men majoriteten avslog 21 av dessa. Utan att komma med några egna.

Vi står givetvis fast vid de förslag vi tidigare har lämnat, men vi vill också lyfta behovet av att skapa en långsiktig analys av utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vi har allt för länge jobbat med ett ”här och nu”-perspektiv, det skapar ingen stabilitet i längden. Vi måste ha en bättre framtidsanalys, och därmed och en bättre idé om hur den östgötska sjukvården ska utvecklas.

Det inget tvivel om att den östgötska vården, som vi länge kunnat vara så stolta över, är på väg åt fel håll. Medarbetare, som sliter hårt varje dag, och som nu larmar om en situation som är ohållbar måste bli lyssnade på. Det är nu det krävs ett starkt och tydligt ledarskap som allra mest. Den negativa utvecklingen måste vändas för att östgötarna ska kunna garanteras en trygg och säker vård, som finns där när du behöver den. Vi, Moderaterna och Kristdemokraterna, kommer att fortsätta ta ansvar och fortsätta lägga konstruktiva förslag för en bättre hälso- och sjukvård, men ansvaret vilar tungt på den S-ledda majoriteten.