Debatt Idag, den 5 juni, är det Världsmiljödagen. Miljöorganisationer i Norrköping organiserar ett event i Hörsalsparken under eftermiddagen och Feministiskt initiativ kommer givetvis att vara där. Miljöfrågan handlar ytterst om liv och död, men också om vilken sorts samhälle vi vill leva i. Redan idag drabbas världens fattiga hårt av bland annat klimatförändringar, och det kommer framöver att bli allt svårare för många människor att få tillgång till mat, vatten och en trygg försörjning. Miljö- och klimatfrågor är alltså i allra högsta grad stora rättvisefrågor.

En feministisk miljöpolitik betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som vi brottas med idag har sitt ursprung i att delar av världens befolkning, till exempel vi i Sverige, överutnyttjar jordens resurser och att vi lever i ett ekonomiskt system som gör det möjligt och lönsamt att göra så. Feministiskt initiativ driver en politik för att skapa ett samhälle där vi tillsammans kan leva inom vår enda planets gränser. Det är ett samhälle med andra utgångspunkter än idag men där vi alla kan leva ett gott liv både nu och i framtiden. För att komma dit krävs handling. I Norrköpings kommun kämpar Feministiskt initiativ för:

1. Hållbara transporter. Det vill vi uppnå genom bland annat avgiftsfri kollektivtrafik, omfattande cykelsatsningar, en stadsplanering som kraftigt minskar biltrafiken och att slopa subventionerna till flygplatsen.

Artikelbild

| Det behövs större satsningar på förnyelsebar energiproduktion, skriver Sofi Holmin Fridell.

2. Hållbar mat. Vi jobbar för en vegetarisk norm i kommunala matserveringar och ökade satsningar på ekologisk mat.

3. Hållbar energiproduktion. Det behövs större satsningar på förnyelsebar energiproduktion. Varför inte installera solceller på skolor och andra kommunala byggnaders tak och väggar?

4. Hållbar konsumtion. Vi vill främja delandeekonomi genom klädbibliotek, verktygsbibliotek och elcykelpooler.

5. Hållbara finanser. Kommunens pengar ska inte investeras i bolag som utvinner eller baseras på fossil energi, eftersom det varken är etiskt eller ekonomisk försvarbart. I Norrköping kommun har ett sådant beslut fattats under mandatperioden efter att Feministiskt initiativ drivit frågan.

De flesta av dessa frågor har vi under mandatperioden lagt fram i kommunfullmäktige som konkreta och finansierade förslag och vi kommer fortsätta att driva dem under nästa mandatperiod.

Alla aktörer i samhället har ett stort ansvar att driva ett ambitiöst miljöarbete baserat på vetenskap, och Norrköping kommun är inget undantag. Samtidigt krävs det givetvis insatser både nationellt och globalt. Feministiskt initiativ vill bland annat att Sverige inför ett mål om minskade växthusgasutsläpp från vår konsumtion och att till exempel flyg och kött beskattas hårdare samtidigt som skatten på bland annat vegetabilier minskar.

Vi ser fram emot att fortsätta göra allt vi kan för att Norrköping och Sverige ska göra sin del för att skapa ett hållbart samhälle!