Ragn-Sellskoncernen är ett anrikt och ett av av de äldsta avfallsbolagen i Sverige och omsatte 2017 cirka 6 miljarder kronor med en total vinst på drygt 200 miljoner kronor. Att de skulle sätta ett av bolagen i konkurs för att en entreprenad i Norrköping backar några miljoner är nog inte särskilt troligt.

Lars Stjernkvist säger att det uppstod en akut situation men förhandlingar lär ha pågått under större delen av 2018 och på Nodra säger att detta är ett led i en satsning från Nodras sida att sätta kunden i ett större fokus. Nodra meddelar också att den andra delen av entreprenaden som innehas av Suez ska få fortsätta avtalet ut men att man på sikt vill driva större delen av insamlingsverksamheten i egen regi. Vad vi vet utför Suez sitt uppdrag klanderfritt men ändå ska detta kommunaliseras på sikt. Vem talar egentligen sanning i detta, Lars Stjernkvist eller ledningen på Nodra?

Att Lars Stjernkvist inte förstår att ökad egenregi av verksamheter som kan konkurrensutsättas och utföras av entreprenörer inte ingår i näringslivspolitiken sätter nog huvudet på spiken vad som är Norrköpings problem. Politiken är egentligen inte särskilt intresserade av våra frågor och inser inte att ett bra näringslivsklimat är inte bara är att ordna tomter och försöka vara anträffbar när företagare försöker få kontakt. Det handlar om en helhetssyn på företagande och entreprenörskap samt att låta företagen utföra uppdrag som är möjliga att konkurrensutsätta vilket på sikt också blir billigare för kommuninvånarna. Det som aldrig konkurrensutsätts blir oftast dyrare på sikt.

LOU säger också att man har möjlighet att direktupphandla om särskilda skäl föreligger vilket också hade varit en möjlighet om Ragn-Sells valt att sätta ett av sin bolag i konkurs vilket vi menar inte är troligt. Det finns ett antal stora aktörer som gladeligen deltagitvid ett sådant förfarande är vi övertygande om. Tyvärr tror vi att pratet om det akuta läget med en hotande konkurs är ett svepskäl. Det som också är oroande är att enligt vår kännedom så är det inget parti eller politiker som ifrågasatt att man i kommunen ökar sin egenregiverksamhet vilket leder till frågan ”Är alla politiker vilseledda i denna fråga eller är det ointressant för Norrköpings politiker att egenregiverksamheten ökar” och vilket parti eller politker ska vi vända oss till när vi vill bli hörda.