Debatt Lördagen den 14 december 1991 invigdes Arbetets museum. Idag firar museet 25 år med tårtkalas och samtal, titta gärna förbi!

Under 1970-talet började arbetarrörelsen att intressera sig för sin historia. Det ledde bland annat till Gräv där du står-rörelsen. I sin tur ledde det till det finaste vi idag har i Sverige: cirka 1 500 arbetslivsmuseer, där eldsjälar jobbar ideellt med att bevara industrisamhällets kulturarv. Så småningom föddes idén om ett nationellt arbetarrörelsens museum där föremål från industrisamhället skulle berätta dess historia.

Med museimannen Erik Hofrén förändrades planerna: fokus flyttades från föremål till berättelser, och arbetarnas historia kompletterades med tjänstemännens och chefernas. Den gamla textilfabriken Strykjärnet vid Motala ström stod tom och det var förstås omöjligt att tacka nej till det läget. Idag är Arbetets museum ett samtidsmuseum, där den personliga berättelsen om arbetsliv och vardagsliv står i centrum. Vi har dessutom regeringens uppdrag att främja alla landets arbetslivsmuseer där industrisamhällets föremål brukas och bevaras.

Artikelbild

| Laddar för framtiden. Niklas Cserhalmi på Arbetets museum ser fram emot nästa 25 år.

Det har varit 25 mycket framgångsrika år.Museet har varit nominerat till Årets museum i Sverige tre gånger, senast 2015. Vi vann Årets utställning 2015 och Årets pedagogiska projekt 2016. Vi når runt 300 000 personer varje år med våra utställningar som visas i Strykjärnet och på andra museer runt om i landet.

Men hur ser framtiden ut? Hur kan vi fortsätta att vara till nytta och glädje för människor i Sverige?

En stor samhällsutmaning handlar om att vi medborgare får allt svårare att föra samtal med människor som vi inte delar åsikter med. Det är bara grupper med extrema åsikter som tjänar på split och konflikter. I ett sådant klimat växer polarisering och motsättningar. Arbetets museum ser en skriande brist på mötesplatser där det går att föra resultatorienterade samtal. På nätet premieras det snabba och enkla, det extrema och det konfliktorienterade. Det är sådana åsikter, inlägg och artiklar som delas och eventuellt blir virala. Där är det också möjligt att isolera sig med likasinnade så att idéer som till en början kan tyckas extrema med tiden upplevs som normala. Men hur många av dagens samhällsutmaningar har enkla och snabba svar? Hur många löser vi med extrema konflikter?

På Arbetets museum samlar vi arbetsmarknadsorganisationer, forskare, företag, myndigheter, konstnärer och ungdomar i projektgrupper som i samtal och diskussion hjälper oss att skapa våra utställningar. Under projektens gång bryts och slipas åsikter mot varandra. Museets kompetens ligger i att gestalta komplexa resonemang i lustfyllda utställningar för våra besökare. Barnfamiljer och kompisgäng får möta en mångfald av åsikter och vår slutprodukt, om man kan tala om en sådan, är de samtal som utspelas bland besökarna.

Arbetets museum är en mötesplats för långsamma och utvecklande samtal om människors arbetsliv och vardagsliv. Det lovar vi att vara i minst 25 år till!