Replik på ”Nej tack till social housing”, 26/6.

Varför skulle Fastighetsägarna vilja diskutera social housing, jo verkligheten lämnar inte längre mycket utrymme för ideologiska skygglappar. Vi som organisation identifierade tidigt den tilltagande problematiken med en social bostadspolitik som inte längre lever upp till ambitionerna, andra talade om byggvolymer.

Nya lösningar måste fram. Varför Hyresgästföreningen ännu väljer att förkasta diskussionen om social housing och försvara systemet före människan förblir nog en gåta.

Andelen svaga hushåll växer, flyttkedjor fungerar inte så väl som vi önskar och de billigaste bostäderna frigörs sällan när det byggs nytt. Lägg därtill ett kraftigt renoveringsbehov i eftersatta bestånd på sina håll och kanter i Sverige. Ambitionen att bygga mer och billigare är vällovlig. Där är vi helt överens. Det når dock inte de mest utsatta som har störst behov av en bostad.

Principerna för en svensk modell bör vara tämligen lätta att enas kring. Enskilda människors behov står i centrum, inte systemen.

Vi noterar att Hyresgästföreningen uttrycker att ansvaret för de mest utsatta skulle förläggas hos allmännyttan om det utvecklades en annan boendeform för de mest utsatta. För de som inte faller genom maskorna är det emellertid företrädesvis inom allmännyttan man hamnar idag. För vårt vidkommande är det mest intressanta att titta på en variant som omfattar både offentligägda och privata bostadsaktörer.

Att ett konsumentskydd antyder att vi som branschorganisation skulle förorda en svensk variant av social housing i vinstintresse är beklagligt. Att jämföra en modern svensk modell av social bostadspolitik med 1930-talets barnrikehus får nog uppfattas direkt oseriöst.

Sverige är tämligen ensamt i Europa om att ha reglerat hela hyresmarknaden med ett system som är byggt under efterkrigstiden. Samtliga våra nordiska grannländer har valt att ha någon form av socialboende – med varierande resultat.

När svårigheter att klara bostadsförsörjningen växer, behöver politiker testa nya lösningar och våga ifrågasätta gamla sanningar. Ekonomiska stöd som går direkt till hushållen behöver ses över. Bostadsbidrag förespråkas som ett av de bättre alternativen, stödet förutsätter dock att hen redan har tillgång till en bostad. När det kommer till lösningar, så har vi aldrig hävdat att vi har ett färdigt förslag för en svensk modell för framtiden.

Resonemang kring social housing kan främja gemensam socialt träffsäker, strukturerad och mer förutsägbar bostadsförsörjning, som ger socialtjänst större utrymme för sin kärnverksamhet och kommuner bättre möjligheter att arbeta med den socioekonomiska utmaningen på bostadsmarknaden.

Björn Lundborg

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna MittNord