Något som gav årets Almedalsvecka en besk eftersmak var nazistiska Nordiska motståndsrörelsens närvaro. NMR störde möten och anföranden, trakasserade bland andra Samfundet Sverige-Israel och flera av NMR:s medlemmar misstänks för hets mot folkgrupp. Sverige har ett tydligt problem med extremistgrupper som anser att demokratin bör angripas med våld. Därför vill vi moderater att det ska bli brottsligt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationers verksamhet.

I Sverige finns tre våldsbejakande extremistiska grupperingar: högerextremister, till exempel NMR, vänsterextremister – så kallade autonoma grupper – och militanta islamister, såsom anhängare till IS eller Al-Qaida. Säkerhetspolisen bedömer att det finns cirka 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige och att hotet är störst från de våldsbejakande islamisterna. Vi ser samtidigt att aktiviteten bland nazister och andra högerextremister ökar och högerextremister har begått grova våldsbrott, inklusive mord.

Dessa extremister påverkar på olika sätt det demokratiska samtalet och våra demokratiska institutioner. Hot och våld kan till exempel göra att människor tvekar inför att delta i samhällsdebatten, till att valda politiker hoppar av eller till att journalister och myndighetsföreträdare drar sig för att göra sitt jobb fullt ut.

Att mörda, misshandla eller hota andra är givetvis olagligt redan idag, men om extremisterna blir fler och mer aktiva måste det demokratiska samhället slå tillbaka. Vi moderater anser därför att en bredare kriminalisering behövs. Den ska träffa varje person som aktivt deltar i eller stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud måste vara tydligt avgränsat och bör endast omfatta aktivt deltagande i organisationer som begår allvarliga brott såsom våldsbrott eller grova hot.

Varje medborgare i vårt land har en grundlagsskyddad rätt att hata demokratin och att säga det. Den rätten ska fortsatt värnas. Att endast lyssna på ett tal, att närvara vid ett arrangemang eller på annat sätt delta utan att själv vara aktiv bör inte förbjudas. Att däremot sprida information, värva, utbilda eller samla in pengar för våldsbejakande organisationens räkning bör betraktas som ett aktivt deltagande och ska kunna bestraffas.

Det finns redan ett färdigt utredningsförslag som innebär att deltagande i terroristorganisationers verksamhet ska förbjudas. Utredningen talar dock främst om islamistiska organisationer. Vi ställer oss bakom förslagen, men vill att det görs tydligt att även andra och inhemska våldsbejakande organisationer omfattas av förbudet.

Förbudet ska utformas så att det inte kommer i konflikt med åsiktsfriheten eller föreningsfriheten. Därför ska det inriktas mot den som aktivt deltar i en våldsbejakande organisations verksamhet, och inte som ett förbud mot en förening i sig eller mot en viss åsikt.

Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet kommer inte lösa alla problem med växande extremism i Sverige. Ett förbud kommer däremot att göra det svårare för dessa organisationer att utöva sina farliga aktiviteter. Det skulle också sända en tydlig signal – demokratin försvarar sig mot sina angripare.

Andreas Norlén (M)

Ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, riksdagsledamot för Östergötland