Debatt I veckan landar MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) broschyr "Om krisen eller kriget kommer" i landets alla brevlådor. Det är en gigantisk informationsinsats som vi som studieförbund också välkomnar.

Som folkbildare ser vi behovet av att öka kunskap, färdigheter och erfarenhetsutbyte hos människor när det gäller förmåga att klara sig om större kris eller krig skulle drabba oss. Särskilt viktigt blir det att tillgängliggöra information och ge möjligheter till färdigheter även för människor exempelvis med intellektuell funktionsnedsättning eller med internationell bakgrund.

Runt om i landet samarbetar vi inom Studieförbundet Vuxenskolan med flera frivilliga försvarsorganisationer. Tillsammans arrangerar vi föreläsningar för människor som vill skaffa sig bättre kunskap om hur vi som enskilda människor kan hantera en kris. Vi har även en rad kurser i att öka självhushållningen på olika sätt, från hönshållning till biodling. Detta område skulle kunna utökas och växa ännu mer med rätt förutsättningar.

Men Studieförbundens betydelse för människors motståndskraft handlar inte bara om direkta insatser för ökad självhushållning. Vårt främsta bidrag handlar om den grundläggande idén om att få fler människor att växa och därmed stärka demokratin och demokratins motståndskraft.

Bildning, som den process som påverkar och formar våra tankar och vår personlighet, spelar också en avgörande roll för hur den enskilda människan klarar sig i kris och krig. Människor kan navigera bättre i ett landskap fullt av informationskrigförande insatser, påverkansoperationer och falsk ryktesspridning när det finns en bildningsgrund att stå på. Kunskap och bildning ger människor egenmakt.

Idag når Studieförbunden tillsammans 1,7 miljoner personer årligen och detta tillsammans med såväl nya som gamla föreningar och organisationer. MSB:s broschyr är ett välkommet tillskott för att uppmärksamma och betona vikten av människors förmåga att hantera allvarliga kriser. Vi följer gärna upp intresset hos enskilda individer och hos organisationer genom fler studiecirklar och föreläsningar som kan öka vår krisberedskap. Även inom detta område har studieförbunden en viktig roll att spela.