Ingen är gladare än jag och Vänsterpartiet i Norrköping för att byggandet äntligen kommit igång ordentligt. Mycket av det som Mårten Arnberg och Thomas Idenås (S) skriver (NT 18/12) håller jag helt med om. Bostäder ska vara en del av en sammanhållen välfärdspolitik, vi ska bygga blandade områden och alla ska ha råd med en bra bostad.

Men även om vi är överens så långt så har Arnberg och Idenås och S ett par tuffa utmaningar att ta tag i. Och hittills har dom visat föga intresse för våra förslag att lösa problemen på den i dag stenhårda bostadsmarknaden i Norrköping.

För det första, det är akut brist på bostäder med låga hyror. Arnberg och Idenås tycks i stället tro, eller vilja ge sken av, att det finns ett överflöd av billiga lägenheter.

Det räcker inte att hänvisa till förhoppningar om flyttkedjor som sällan är särskilt effektiva för de som har det tuffast på bostadsmarknaden.

Faktum är att Norrköpingsborna blir fler och det gäller inte bara höginkomsttagarna. Fram till 2019 beräknas Norrköping öka med 8000 innevånare.

Men antalet billiga hyresrätter ökar inte alls eftersom inga sådana byggs, inte ens av det kommunala Hyresbostäder.

Men läget är än värre än så, antalet billiga hyresrätter minskar faktiskt. När Rikshem nu renoverar ett stort antal lägenheter i Hageby höjs hyran med uppåt 50 procent och liknande händer i hela staden.

Det är inte på något sätt vettigt. Här håller jag med Hyresgästföreningen, även om det behöver renoveras måste hyresgästerna kunna välja billigare alternativ, annars tvingas folk flytta. Dessutom har hyresrätter börjat omvandlas till bostadsrätter i Norrköping vilket ytterligare minskar utbudet.

De som drabbas av bostadsbristen är mycket breda grupper av Norrköpingsbor. Bland annat våra ungdomar, arbetslösa, studenter och fattiga pensionärer, eller den som skiljer sig och blir ensamstående med en lön och flera barn. Om ni inte tror mig så läs kommunens egen analys av bostadsbristen, eller Länsstyrelsens, eller SKL:s. Resultatet är tydligt – det behövs fler billiga hyresrätter.

För det andra, för att nå den sammanhållna och blandade stad som också Arnberg och Idenås vill ha så måste ansvariga politiker och bolag se till att det byggs med olika hyresnivåer. Det betyder att vi exempelvis bör satsa på att bygga billigare hyresrätter i exempelvis Lindö och Kneippen som i dag är väldigt segregerade områden. Det har ännu inte gjorts.

Men framförallt måste vi se till att våra nya bostadsområden som Inre Hamnen och Butängen redan från början byggs med en bra blandning av bostadsrätter och hyresrätter med olika hyresnivåer. Vänsterpartiet föreslog just det på kommunfullmäktige i november. Tyvärr röstade S nej till förslaget och den första etappen av Inre hamnen kommer att börja byggas helt utan några hyresrätter med rimlig hyra. Det är dålig politik om man vill ha en stad som är till för alla. Men oroa er inte, vi kommer att fortsätta att komma med idéer om hur vi kan bygga ett bättre Norrköping, och vi hoppas att ni är beredda att lyssna.

Mina frågor till Socialdemokratin i Norrköping är helt enkelt: ser ni problemen? Och har ni tänkt göra något åt dem?