Debatt Centerpartiet värnar valfrihet och både privat och offentligt driven vård. En del partier vill stoppa privat driven vårdverksamhet. Vårdföretagare utmålas offra vårdkvalitet och personalens hälsa för att göra stora vinster. Vi ser istället sjuksköterskan som får möjlighet att bli företagare, ibland på en mindre ort.

Privata vårdföretag spelar en viktig roll för att bidra till utveckling och ge dig något att välja på, ge personal möjlighet att välja arbetsgivare och ge mer vård för varje skattekrona.

Vi i Centerpartiet förstår inte varför företagaren i byggbranschen som bygger vårdcentralen för skattepengar självklart får gå med vinst, likaså IT-företaget, medan vårdföretagaren som driver själva vårdverksamheten inte får göra det? Debatten om vinster i välfärden riktar in sig på att baktala den bransch där det idag oftare finns fler kvinnliga företagare, jämställt?

Centerpartiets regiongrupp besökte nyligen vårdcentralen Geria i Söderköping, vi såg en verksamhet med stor flexibilitet, full bemanning och med god tillgänglighet. En verksamhet som prövat nya arbetssätt och därigenom utvecklats. Till exempel kunde patienten i lugn och ro förbereda vårdbesöket genom att besvara en del frågor digitalt. Den stora utmaningen att ta emot fler än dubbelt så många listade patienter har lyckats.

Mycket utveckling sker också i regiondriven verksamhet, nya arbetssätt prövas det finns många goda exempel. Men i offentligt driven verksamhet händer det ibland att budgeten inte håller, att man gör ett underskott. Ibland är det samma enheter som presterar underskott år ut och år in, som måste täckas genom att någon annan enhet lämnar ett överskott, eller med mer skattemedel. Ett privat företag behöver gå med vinst ibland för att tåla en period med förlust. Att kunna gå med vinst är centralt för att driva företag långsiktigt. Vi tycker att fokus ska vara på högsta möjliga kvalitet i vården, och på att stoppa förlusterna i välfärden. Centern värnar valfrihet och Nära vård. Vad väljer du?