Debatt Att ta körkort är dyrt. Det har för många blivit en oöverkomlig utgift. Samtidigt kräver många jobb att du har just ett körkort. Och för att ha råd att ta körkortet behöver du först ha ett jobb. Det blir ett moment 22, som är svårt att ta sig ur.

I dag tas ett viktigt beslut i riksdagen. I dag klubbas nämligen Vänsterpartiets förslag om att göra det möjligt att låna till körkortet, via CSN (Centrala studiestödsnämnden). Från och med 1 september 2018 kommer lånet att beviljas dem som tar personbilskörkort vid godkända trafikskolor.

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att körkort inte ska vara en klassfråga. För den som inte har föräldrar som genom åren har kunnat lägga undan till körkortsundervisningen, eller som inte har kunnat spara tillräckligt mycket av sitt sommarjobb, måste det finnas en annan utväg.

Därför har vi drivit kravet – i budgetförhandlingarna med regeringen – att det ska vara möjligt att ta CSN-lån för att betala sitt körkort. Det kravet fick vi igenom, vilket vi är väldigt glada över.

De som har rätt till lånet är inledningsvis unga arbetslösa i åldrarna 18–24 år som inte gått färdigt gymnasiet och personer mellan 25 och 47 år som varit arbetslösa i minst sex månader. Från 2019 kommer även unga mellan 19 och 20 år som har en gymnasieutbildning att kunna ta CSN-lån för att finansiera sin körkortsutbildning.

Vi ser det som en bra och smart investering och en bra affär för samhället: med körkortet kommer förhoppningsvis jobbet, med jobbet kommer inkomsten, med inkomsten betalar man skatt och en avbetalningsplan på CSN-lånet kommer på plats. Vi ger unga chansen till en snabb väg att få ett jobb och en egen inkomst.

På så vis tar vi ett viktigt steg mot ett mer jämlikt samhälle, där alla får chansen som behöver, inte bara några få.