Debatt Norrköping har under lång tid haft en tydlig strategi att etablera sig som ett logistikcenter. Det innebär självklart stora möjligheter till arbetstillfällen, vilket är mycket positivt. Samtidigt innebär det även att nya byggnader tillkommer. De flesta logistikbyggnaderna finns i de norra delarna av staden, på Malmölandet och utmed E4:an.

Ett av företagen som valt att etablera sitt centrallager i Norrköping är detaljhandelsföretaget Rusta. Företagets höglager omfattar nästan 60 000 kvadratmeter och sträcker sig 36 meter upp i luften. Lagret syns tydligt där det ligger på slätten i odlingslandskapet. Det som gör att byggnaden syns extra tydligt är den gigantiska skylt med Rustas logga som lyser gult mot alla. Från stora delar av Åby syns skylten mer än tydligt, särskilt som den också är upplyst på kvällar och nätter.

Skylten sattes upp för första gången för cirka ett år sedan. Namninsamlingar gjordes i Åby-området och protester lämnades till både företaget och kommunen. Helt plötsligt var skylten borta och vi var nog många som trodde att protesterna hade medfört att företaget valt att skylten, eller att kommunen återkallat bygglovet. Men det visade sig vara fel. Istället var det vinden som bidragit till att delar av skylten förstörts och man valde därför att plocka ner den.

Nu är den dock tillbaka igen. Och återigen lyser den klargula reklamskylten över åkermarken.

När skylten och byggnaden kom till så kommenterade stadsarkitekten Karin Milles Beier i media att hon inte varit involverad i utformningen av lokalerna. Hon hänvisade till att det var bråttom när lokalen skulle byggas och att det därmed inte fanns tid att koppla in stadsarkitekten i arbetet.

Att en byggnad med en skylt som blir så dominerande i landskapet får bygglov verkar mycket märkligt. Självklart måste företag få möjlighet att visa vilken verksamhet som finns i fastigheten, men det borde kunna göras på ett estetiskt tilltalande sätt.

Med den kommande byggnationen av Ostlänken så kommer fler byggnader att tillkomma på områden som idag inte är bebyggda. De kommer att växa upp på slätten nedanför Åby och Jursla och utgöra en påtaglig påverkan på utsikt och därmed också upplevelsen av omgivningen.

Hur tänker sig Reidar Svedahl och Kikki Liljeblad att det nya logistikområdet kring Malmölandet ska se ut? Ska utseendet spela någon som helst roll? Spelar de närboendes upplevelse av byggnaderna någon roll?

Om Norrköping ska vara en attraktiv stad att bo och leva i så måste även stadsplanering och arkitektur vara en del av de yttre delarna av kommunen och inte bara vara något som man tänker på inne i staden.