Staffan Danielsson har länge fört en hårdför debatt mot ensamkommande flyktingbarn. Han har fått Centerpartiet i Östergötland att på sitt årsmöte anta riktlinjer som ska drivas på Centerpartiet partistämma. Annie Lööf och partiets ledning instämmer inte i Danielsson och Östergötlands linje, utan Lööf är snarare den av alliansens partiledare som driver en human och bra asylpolitik. Jag svarade Centerpartiet Östergötland i en debattartikel i NT den 20/4 där jag kritiserade dess beslut att driva dessa frågor.

Vad Danielsson just nu är upprörd över är ett replikskifte i tidningen Dagens Samhälle som började med en debattartikel av Danielsson om att det görs för få åldersbedömningar av ensamkommande barn. Danielsson fick en replik från barnläkare och professorn Anders Hjern i Dagens Samhälle den 7/8 om att det inte går att åldersbestämma barn genom röntgen som Danielsson hävdar. Även doktoranden i migrations- och barnrätt Louise Dane har svarat Danielsson och motbevisat hans argument på ett pedagogiskt sätt den 11/8. Detta replikskifte kommenterade jag på Twitter. Det är varken en nyhet att jag kritiserar Danielsson eller jag är inte den enda som kritiserar honom.

Men vad Danielsson nu försöker göra, bland annat i en debattartikel i NT den 19/8, är att skapa en pseudodebatt om vad jag har sagt och inte sagt till honom, i stället för att bemöta det faktum om att han skapar myter och sprider felaktigheter om ensamkommande flyktingbarns situation. För det Danielsson envist hävdar är följande: Att det kommer alldeles för många ensamkommande barn till Sverige på grund av att vi har en generös asylpraxis utan effektiva kontroller och att detta uppmuntrar många att ljuga om sin ålder i syfte att få stanna. Några faktiska belägg för detta har han inte presenterat och flera av de fakta han åberopat har visat sig vara felaktiga.

Artikelbild

| Linda Snecker (V).

Låt oss diskutera migrationen, rätten till asyl, att alla barn oavsett vilket land de kommer ifrån är barn innan de fyller 18 år. Men då måste diskussionen ske på rätt villkor utifrån rätt underlag och det är väldigt svårt att göra med Danielsson eftersom han förnekar siffror, inte lyssnar på experter utan hårdfört driver sin tes om att ensamkommande ljuger om sin ålder för att få asyl i Sverige. I det läget anser jag att Danielsson underblåser främlingsfientliga uppfattningar och ska bli emotsagd.

Eftersom jag är föräldraledig så kan jag och Danielsson inte debattera asylrätten i riksdagen och eftersom Twitter inte är ett bra debattforum så har jag bjudit hem Danielsson på kaffe hemma i Norrköping. Det har han tackat nej till, men ändå fortsätter han hetsjakten efter en ursäkt i offentliga forum. Men de som verkligen förtjänar en ursäkt är alla ensamkommande flyktingbarn som Danielsson med osviklig energi sprider sin uppfattning om, en uppfattning som varken läkare, jurister eller andra riksdagsledamöter håller med om. När kommer Danielsson be barnen om ursäkt för sitt agerande?

Accepterar partiledare Annie Lööf och Centerpartiets riksdagsgruppledare Anders W Jonsson att Staffan Danielsson fortsätter sprida myter och felaktigheter om ensamkommande flyktingbarn?