I moderaternas utspel (14/6) föreslås att företagen ska kunna ”betygsätta sina kontakter med kommunen”.

Allt det som moderaterna föreslår - finns redan. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte bryr sig om att ta reda på fakta innan man lägger nya förslag. Sophia Jarl säger på pressträffen att ”det finns andra kommuner som har det här systemet”. Det Jarl uppenbarligen missat är att det system som andra kommuner har är samma system vi har här i Norrköping. Att Christer Frey inte känner till att Norrköping tillämpar samma metod som många andra kommuner är ännu märkligare eftersom han sitter i Bygg– och Miljönämnden och där regelbundet tar emot rapporter om utfallet av detta arbete.

Norrköpings kommun ingår i ett projekt som heter ”Insikt” och som administreras av Sveriges Kommuner och Landsting. Jag kan inte tro att det är på annat sätt än att det är detta system som Jarl hänvisar till. Om det finns andra system som är bättre - och som andra kommuner tillämpar - så skulle jag vara mycket tacksam om jag kan få den informationen. Av referatet i NT kan man inte utläsa att vårt arbete med ”Insikt” överhuvudtaget nämndes vid pressträffen.

Insikt mäter företagens nöjsamhet inom de områden där vi har de mest frekventa kontakterna. Det handlar om Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö – och Hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Under 2017 tillfrågades 400 företag om deras upplevelse av kommunens tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Till skillnad från till exempel Svenskt Näringslivs ranking så är det i Insikt enbart de företag som haft ett faktiskt ärende med kommunen som tillfrågas. Alltså precis den arbetsmetod som Sophia Jarl och Christer Frey efterfrågar vid sin pressträff.

I den rapport som blir ett resultat av arbetet kan vi bryta ner företagens svar på verksamhetsområde och därmed få god kunskap om var eventuella brister finns. Detta underlättar för oss när det sen gäller att sätta in rätt åtgärder på rätt ställe. Precis det arbetssätt som moderaterna efterfrågar i sitt ”utspel”.

Kommunalråd