Vi politiker pratar allt mer om hur viktigt det är att driva på utvecklingen kring digitaliseringen framåt. Det finns en stor förhoppning om att den ska lösa och avlasta våra stora framtida utmaningar i samhället. Digitalisering innebär i bästa fall att vi med modern teknik finner nya metoder för att arbeta effektivare och öka kvalitén. På den fria marknaden sker den naturligt då vi som kunder är nyfikna och sugna på att testa ny teknik som kan förenkla våra liv. Marknaden är snabb och lyhörd när det gäller utvecklingen av nya tjänster.

Inom kommun, stat och landsting ser det dock lite trögare ut och det finns olika anledningar till detta. Givetvis finns det juridiska och praktiska hinder som begränsar utvecklingen men den stora utmaningen är att få människor att förändra sitt arbetssätt. För att lyckas krävs stort och kunnigt ledarskap samt resurser för att förändra.

Förstår man inte nyttan, utmaningen samt strategierna med digitalisering är det svårt att leda sin organisation rätt. Att digitalisera sin organisation innebär oftast ganska stora förändringar för individen och det krävs därför en tydlig koppling till organisationens övergripande mål samt vilken nytta som förväntas. Vi har alla olika värderingar och synsätt när det gäller ny teknik. Den yngre generationen ser de digitala arbetssätten som en självklarhet medan den äldre kan ha svårare att ta till sig och förstå nyttan av ny teknik. Här är det viktigt att använda de goda ambassadörerna inom organisationen för att hjälpa och uppmuntra till den digitala utvecklingen. Vi behöver också rätt förutsättningar när det gäller tillgången till teknik. Har vi inte tekniken på plats är det svårt att genomföra digitala satsningar som ska stödja de övergripande målen, strategierna samt policys.

Vid kommunstyrelsen den 13 november fattades beslut om en ny resepolicy. I policyn står det att man alltid ska prioritera resfria möten (webbmöten) före fysiska resor. Kommunen har idag inte utrustat samtliga medarbetare med teknik för att delta på webbmöten och understödjer därmed inte heller sin strategi om resfria möten.

Vi Moderater yrkade därför på att man ska utreda hur man skulle kunna genomföra fler resfria möten vilket tyvärr blev nedröstat av majoriteten.

Ska kommunen lyckas med att bli en attraktiv, effektiv och modern organisation krävs det strategiska satsningar inom digitalisering som stödjer våra olika processer, beslutade policys och visioner.