Debatt Olle Johansson (S) Föräldrar och vårdnadshavare känner stor tillit till förskolorna i Norrköpings kommun. Den slutsatsen blir tydlig när man tar del av svaren från årets förskoleenkät. Över 96 procent av vårdnadshavarna svarar där att de upplever att deras barn känner sig trygga och trivs i förskolan. Ungefär lika många upplever dessutom att alla barn får samma förutsättningar, att barnen får ett respektfullt bemötande och att kränkningar inte är acceptabla i förskolan. De resultaten är inte bara bra, de är fantastiskt bra och ett bevis på att en längre tids arbete för en likvärdig förskola med hög kvalitet har varit framgångsrikt.

För att fortsätta uppnå goda resultat är det många faktorer som är viktiga. En är dock viktigare än de övriga, och det är att våra duktiga pedagoger i förskolan orkar och vill arbeta vidare. Av den anledningen krävs att vi kommer till rätta med ohälsotalen i personalgrupperna. Alltför många medarbetare är stressade och alltför många drabbas av sjukskrivningar. Och även om den negativa utvecklingen tycks vara på väg att vända så kommer det att behövas ett fortsatt aktivt arbete för att bygga upp en stark, frisk och hälsosam arbetsmiljö i förskolan. På senare tid har vi dessutom sett att andelen sökande till förskollärarutbildningen sjunker, vilket är oroande och ett tecken på att förskolan behöver bli en mer attraktiv arbetsplats. För att lösa de här problemen krävs ett närmare samarbete mellan de som bäst förstår verksamheten och de som fattar de avgörande besluten.

Som politiker är jag ofta ute på verksamhetsbesök. Det är förstås alltid lärorikt och stimulerande, men kontakten med medarbetarna är också en av politikens viktigaste uppgifter. För även om våra tjänstemän förser oss med en hel del information via siffror och statistik så är trots allt mötet med de som finns närmast verkligheten vår viktigaste källa till kunskap. Jag kommer under den närmaste tiden besöka ett flertal förskolor i Norrköpings kommun för att samtala och lyssna på pedagoger. Jag hoppas på många öppenhjärtiga samtal med tydligt fokus på de förbättringsområden som medarbetarna ser.

Vi har en stolt historia och tradition att bevara när det gäller förskolan i Norrköping. Ända sedan systrarna Moberg startade den första Barnträdgården vid Södra Promenaden i början av 1900-talet så har Norrköping stått för en förskola med hög kvalitet. 96 procent nöjda vårdnadshavare vittnar om att den traditionen består. Men det betyder inte att vi ska vara nöjda och luta oss tillbaka, utan vi kan alltid bli lite bättre. Och jag är övertygad om att pedagogerna är de som har bäst kunskap om verkligheten och den fortsatta vägen framåt.