Sex partier har suttit i en hemlig pensionsgrupp och diskuterat pensionerna. V och SD har inte varit med och någon insyn eller debatt har inte förekommit. Nu har ett förslag kommit och debatten har dragit igång.

Det finns bra saker i förslaget. För de som orkar och har lust är den höjda pensionsåldern till 69 år bra, men för arbetare med tungt och slitsamt jobb är den höjda gränsen när pension kan tas ut obegriplig. Från 61 till 64 år är det ett stort hopp. Förslaget har en klar klassprägel. Nu slänger man ut ett fläskben på några hundralappar till personer med låga pensioner. Ja, det är ju valår och gruppen pensionärer är stor, hela 25 procent av valmanskåren. Sänkt skatt och höjt bostadsbidrag är det som bjuds. Att skatten sänks är inte mer än rätt. Pensionärer har länge fått betala mer i skatt än vanliga löntagare.

Pensionerna sägs vara neutrala men kvinnor är de, som får lägre pension. Den nya överenskommelsen tar inte hänsyn till jämställdheten mellan könen. Istället hamnar många kvinnor på miniminivå i pensionen trots att de betalat in pensionsavgift under ett långt arbetsliv. De får lika lite oavsett om de förvärvsarbetat deltid, heltid eller inte alls. Varför ska hon då fortsätta att arbeta med låg lön efter 65, om hon ändå sitter kvar i klistret på pensionsgolvet.

En annan myt kring pensionerna är tron att pensionerna är något vi sparar till och som sedan betalas ut om de placeras rätt. Sanningen är en helt annan. Alla som jobbar betalar en pensionsavgift. De betalar avgiften för dagens pensionärer, inte till din framtida pension. Om gruppen människor som arbetar blir mindre uppkommer problem.

Det här är Fi:s pensionsrecept framlagt i en rapport sommaren 2016: Vi vill höja garantipensionen från 7 952 kr för ensamstående till cirka 12 000 kr. Vidare vill vi slopa PPM systemet. Flera bolag har sysslat med skumraskaffärer på pensionärernas bekostnad. Idag beräknas pensionerna på 40 års arbetad tid. Vi vill, att den ska grundas på den genomsnittliga inkomsten under de bästa 20 åren. Vi anser att det måste vara möjligt att leva på sin pension utan bidrag. Direktiven till AP-fonderna ska konstrueras så att investeringar görs med respekt för mänskliga rättigheter och internationella klimatmål.

Fi anser att pensionsöverenskommelsen saknar både klass- och jämställdhetsperspektiv. Ensamstående kvinnor i lågavlönade yrken är de stora förlorarna.