Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) agerar som en klassisk socialist när hon önskar förvägra Norrköpingsborna rätten att tycka till om en enorm förändring av Norrköpings stadsbild. Hon tar sig rätten att själv bestämma vad som är rätt och fel gällande ett minst sagt kontroversiellt bygge i stadens centrala delar.

Religionsfriheten är en viktig del av Sverige, men frågan om moskébygget vid Idrottsparken slutar inte där. Alla medborgare bör, så länge det inte drabbar någon annan negativt, få utöva sin religiösa tro. Att däremot alla ska få upprätta en särskild byggnad är ingen rättighet för vare sig särskilda trossamfund eller privata aktörer. Om det vore så, skulle beslutet först och främst inte tas upp för beslut i en nämnd. Med kristdemokratens argument kan man fråga sig vilka andra krav från religiösa grupper hon kan stå bakom. Könssegregerad undervisning? Ritualslaktat kött? Slöjtvång?

Det negativa symbolvärdet är kanske skäl nog att vara emot moskébygget, men det slutar inte där. Detaljplanen möjliggör rätten till en 44 meter hög minaret, vilket underlättar framtida islamistiska böneutrop. Platsen för byggnaden och dess utformning saknar likaså såväl historisk som kulturell förankring.

Som om detta inte vore nog har vi fått se öppna stridigheter inom den berörda församlingen där nuvarande ordförande anklagats för att vara allt för radikal. En kommun som redan tvingats leva med vetskapen om militant islamism från kommunen i form av bland annat IS-krigare behöver på intet sätt späda på problemen med ökad radikalisering, vilket främst sker i moskéer. Genom att godkänna detta bygge kan man dessutom fråga sig vilka signaler det egentligen är som vissa politiker vill sända till de norrköpingsbor som en gång har flytt från islamistiskt förtryck. Det sista Norrköping behöver är att tillåta detta vilket riskerar förvärra redan akuta integrationsproblem genom ökad segregation och utanförskap.

Sverigedemokraterna värnar religionsfriheten. Vi värnar likaså demokratin och det som förenar, snarare än det som sliter isär våra kommuninvånare. Kristdemokraterna är inte ensamma om att vilja förvägra kommuninvånarna rätten att säga sitt i denna fråga, utan den tycks delas av samtliga övriga partier. Man kan i sammanhanget enbart spekulera kring varför motståndet kring en folkomröstning är så stort bland ledande politiker. Vad är det de är så rädda för? Menar de att väljarna inte är tillräckligt mogna för att ta ställning i den här typen av viktiga frågor?

LÄS MER: Moskébygget kommer att bi av, förklarar Norrköpings kommun.

LÄS MER: Eva-Britt Sjöberg bloggar om folkomröstningen: "Jag vill kommentera detta."