Debatt EU är i grunden ett fredsprojekt som har förskonat oss från krig sedan det bildades. I Östergötland har vi dessutom lyckats påverka på EU-nivå i frågor som är viktiga för vår region. Det stärker både länet och våra kommuner.

Många ifrågasätter i dag EU-samarbetet. Storbritanniens utträde, medlemsländernas oförmåga att solidariskt ställa upp när flyktingströmmarna var som störst och den senaste diskussionen om Sveriges medlemsavgifter, gör att man lätt frågar sig vad EU egentligen gör för nytta. EU-samarbetet är knappast problemfritt, men vi ska inte heller glömma alla fördelar det ger oss. Tack vare EU:s inre marknad är det enkelt att resa mellan medlemsländerna. Varor, tjänster och kapital rör sig lätt över gränserna, vilket är oerhört viktigt för handeln. Men det viktigaste av allt är freden.

Med undantag av Balkankonflikten på 1990-talet har vi haft fred i Europa sedan EU bildades. EU är i grunden ett fredsprojekt. Samarbetet började efter andra världskriget för att vi aldrig mer skulle behöva uppleva lidandet och fasorna det förde med sig. Ett antal Europeiska länder började därför samarbeta politiskt och ekonomisk. Snart bildades kol- och stålunionen – det som är dagens EU. Och vi har lyckats bevara freden.

För att få ut det bästa möjliga av EU-samarbetet tror vi på att delta aktivt. För snart ett år sedan, den 17 maj 2017, blev tre östgötska kommuner och Region Östergötland en del av EU-handslaget. Det innebär att vi skakade hand på att jobba för att driva på i EU-frågor som är viktiga för vår region. När vi går ihop kan vi lättare påverka, vilket stärker oss.

Förra året bidrog exempelvis Region Östergötland och Norrköpings kommun till att flera östgötska företag nu kan fortsätta använda jordbruksprodukter för att producera etanol och andra förnyelsebara bränsletyper. Det kunde genomföras tack vare vårt påverkansarbete.

Medarbetarna i våra kommuner får nu också fler möjligheter att träffa kollegor från andra länder i olika samarbetsprojekt för att utvecklas och utbyta erfarenheter. En lyckad satsning i Linköping är Mottagningsenheten Adjunkten som har ett inkluderingsprojekt för nyanlända inom skolan. Adjunktens koncept är mycket intressant för andra länder i Europa, och kan därför fungera som förebild i deras arbete med liknande frågor.

Tack vare EU-handslaget har vi även stärkt det interna samarbetet mellan våra kommuner och Region Östergötland, och vi har bara börjat. 2019 kommer vi erbjuda politiker och tjänstemän i våra kommuner utbildning i EU-frågor. Genom att aktivt delta i EU-samarbetet får vi ut det bästa möjliga av det. Vi ska vara med och påverka. Det vinner vi alla på.