Östgötska forskare gör viktiga framsteg inom hälsa och sjukvård, men samtidigt menar Sveriges Ingenjörer att landstinget måste bli bättre på att beställa sådant som ännu inte finns.

Kan forskare och innovatörer lyckas utveckla bättre metoder för upphandling av teknisk innovation, så kommer utvecklingen både gå snabbare och bli billigare. Ett problem här är svårigheter att utforma bra beställningar.

Som exempel inom hälso- och sjukvårdsområdet utgör fallskador den näst vanligaste orsaken till att människor söker sjukhusvård i Sverige. Det kostar liv och lidande, men många skador skulle kunna undvikas om man hade bra tekniska hjälpmedel. Hjälpmedel som just nu utvecklas i Östergötland.

Beställare och användare av tekniska produkter som ska förhindra skador är ofta landstinget, men erfarenheten från Sveriges Ingenjörer och den regionala nätverksorganisationen Hälsans Nya Verktyg är att man från beställarsidan haft svårt att göra kravspecifikationer och upphandlingar på innovationsområdet.

För att visa på vilka möjligheter som finns har Sveriges Ingenjörer med hjälp av Hälsans Nya Verktyg samlat några av Östergötlands vassaste och mest innovativa ingenjörer. Under kreativa former kommer de att utarbeta konkreta förslag på lösningar som presenteras den 10 september.

Fallskador är ett stort och kostsamt samhällsproblem och svårigheterna med upphandling av innovationer gör att lösningar inte kommer fram effektivt. Vi vill visa att det går att göra något åt saken och att ingenjörer har en viktig funktion att fylla i detta arbete.