I ett Norrköping där de ekonomiska skillnaderna ökar, ökar också klyftorna mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill se ett Norrköping för alla, inte bara några få. Därför ser vi också behovet av att satsa på jämställdhet.

1. Ork att jobba heltid

Att utjämna den ekonomiska skillnaden mellan män och kvinnor är en förutsättning för att öka jämställdheten och öka kvinnors frihet. I Norrköping har vi rätt till heltid när det gäller kommunala jobb. Ändå väljer många att arbeta deltid för att man helt enkelt inte orkar med heltid. Deltidsarbete resulterar bland annat i lägre inkomst, lägre pension och är ofta slitsamt. Därför behöver välfärden mer resurser så fler kan anställas och stressen minska.

Artikelbild

Vi vill minska arbetstiden för kommunens äldreomsorgspersonal till sex timmar med bibehållen lön, skriver Deniz Butros (V).

2. Pröva sex timmars arbetsdag

Vi vill ha ett arbetsliv där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Dagens arbetsliv bränner ut människor och allra tuffast är det inom vården och omsorgen som är kvinnodominerade yrken.

Vi vill minska arbetstiden för kommunens äldreomsorgspersonal till sex timmar med bibehållen lön. Vi börjar med ett större försök redan nästa mandatperiod. Det finns många kommunala verksamheter i landet som övergått till sex timmars arbetsdag. Resultaten är positiva med färre sjukskrivningar, mer arbetsglädje och lättare att rekrytera personal.

3. Fler skyddade boenden

Under 2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott i nära relationer i Sverige. Brottsförebyggande rådet räknar med att bara fyra procent anmäler, sannolikt sker över 300 000 misshandelsbrott varje år. Det innebär att 12 kvinnor i Norrköping som blir utsatta för våld varje dag. Rädda Barnen räknar med att var tionde barn lever med våld i hemmet.

Ingen ska tvingas stanna kvar i en dålig relation för att man inte har möjlighet att flytta. Därför behöver Norrköping fler skyddade boenden och även fler billiga bostäder.

4. Inför Huskurage

Huskurage är en policy som har som mål att förhindra och förebygga våld i nära relationer. Vid oro för våld uppmanar Huskurage grannar till att 1. Knacka på hos grannen. 2. Vid behov hämta hjälp av andra. 3. Ring polisen. Vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla kontaktas såklart alltid polisen i första hand. Huskurage fungerar som ett bra komplement till det arbete kommunen redan gör.

5. Jämställdhetsutbildning för tjejer och killar

Efter #Metoo och skolupproret #tystiklassen är det tydligare än någonsin att det behövs jämställdhetsutbildning i skolorna. Tjejer ska få verktyg som stärker deras självkänsla och uppmuntrar dem att ta plats. Samtidigt är det minst lika viktigt att vi engagerar pojkar och män i att ta ansvar. Genusperspektivet måste genomsyra all undervisning men vi i Vänsterpartiet Norrköping vill satsa 2 miljoner kronor per år på en särskild feministisk utbildning.