Sverige kan bli en storspelare och miljöhjälte snabbt inom framtida flyg. Men med flygskam och flygskatt ökar istället utsläppen. Vi tar numera högst tveksamma påståenden för sanningar.

”Höj skatten på flyg för att driva på utvecklingen.” Helt fel. Flygbranschen ligger i framkant i att utveckla klimatneutralt flyg. Grönt är mer ekonomiskt än dagens sinande bränsle. Höjd skatt fördröjer.

”Flyget bär inte sina kostnader”. De avgifter flyget betalar täcker kostnaderna. Inga subventioner utgår.

”Höghöjdsutsläppen ökar flygets miljöpåverkan till 5 procent.”.Den forskare som uppfann mätmetoden har själv sagt sig vara tveksam till att den används för flyg. Den togs fram för fartygsutsläpp. Forskarna är oense om hur klimatdrivande koldioxid på hög höjd är. Vi vet med säkerhet är att jetmotorerna har sin högsta och renaste förbränning på högre höjd.

”Flyget är för billigt och lågprisflyget säljer onödiga weekendsemestrar.” Lågprisflyget och charterflyget har lägst utsläpp per passagerare med hög beläggning och flyg som släpper ut 30 procent mindre än tidigare modeller. En stor andel av lågprisflygets resenärer är gästarbetare, studenter och folk som besöker nära och kära utomlands samt våra invandrare. Turismen har också stor betydelse socialt och ekonomiskt i Sverige, med flyg.

”Flygbränsle på flis hotar energiproduktionen.” Flyget vill använda sådant som idag går till spillo. Det finns även alger och andra växter som kan odlas i bland annat saltvatten och idag ofruktbar ökenmark, vilket skulle ge arbete som bonus.

Vilket är det miljövänligaste och säkraste sättet att komma till och inom USA, resten av Nord- och Sydamerika, Island, Irland, Malta, Mallorca, Afrika, stora delar av Ryssland, Asien och i synnerhet öriken som Filippinerna och Indonesien samt Australien och Nya Zealand, ja även till Gotland vintertid? Tre procent av tågtrafiken går utomlands, mest till Köpenhamn, där de flesta går av vid Kastrup för att ta flyget, andra byter till dieseltåg.

”Gotlandsfärjan alltid bättre än flyget.” Naturskyddsföreningen, som finansieras med statsstöd, säger att Gotlandsfärjan alltid är bättre än flyget, trots att inga jämförbara mätresultat redovisas, trots att forskare på Chalmers beräknat färjans utsläpp högre.

Elflyget är snart i luften och kommer att spela en roll för inrikes- och regionalflyg upp till 100 passagerare. Airbus överväger ett jättekliv: Airbus A 320 för 180 passagerare med elhybrid och påskjutningsmotor i aktern. Detta händer nu.

Vi ska inte bara göra något för att förbättra miljön. Vi ska göra rätt. Det går betydligt snabbare och bättre utan hysteri, panik, dåligt samvete, flygskam och flygskatt.

”Rädda vårt flyg” är en spontant bildad Facebookgrupp, partipolitiskt obunden, som på några veckor fått 5 000 medlemmar.

Reidar Svedahl

kommunalråd (L), tidigare verksam inom resebranschen och flyget

Jan Ohlsson

flyganalytiker och flygexpert, medförfattare till en bok om klimatförändringar 2009